Про результати позапланової перевірки ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків (НР № 0292-п від 27.06.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 400

Про результати позапланової перевірки ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків (НР № 0292-п від 27.06.2007)

НР № 0292-п від 27.06.2007

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків, здійсненої 30.11.2010 (провайдер програмної послуги), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, статтею 42, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Визнати порушення ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків, умов ліцензії в частині загальної концепції програм для ретрансляції та Закону України „Про телебачення і радіомовлення”:
– пункту „а” частини 3 статті 39 (право на розповсюдження телерадіопрограм у багатоканальних телемережах мають виключно телерадіоорганізації, що отримали ліцензії на мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до вимог статті 23 цього Закону);
– частини 2 статті 42 (суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника (виробника), який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов’язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України);
– частини 1 статті 47 (використання програм чи передач інших телерадіоорганізацій здійснюється відповідно до Закону України „Про авторське право та суміжні права”).
2. ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків, оголосити попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у Харківській області. Представнику Національної ради у Харківській області через місяць після ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його виконання ліцензіатом.
4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків.
5. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ „Берізка-Телесистема”, м. Харків.
6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак