Рішення номер 864

Про результати позапланової перевірки ТОВ „Мега ТВ”, м. Севастополь (НР № 0514-п від 25.04.2008)

НР № 0514-п від 25.04.2008

27.04.2011 м. Київ Протокол № 14

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ „Мега ТВ”, м. Севастополь, здійсненої 15.02.2011 (провайдер програмної послуги), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, статтею 42, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Визнати порушення ТОВ „Мега ТВ”, м. Севастополь, умов ліцензії в частині ресурсу багатоканальної телемережі та загальної концепції програм для ретрансляції.
2. ТОВ „Мега ТВ”, м. Севастополь, оголосити попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ „Мега ТВ”, м. Севастополь, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у м. Севастополі. Представнику Національної ради у м. Севастополі через місяць після ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його виконання ліцензіатом.
4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ „Мега ТВ”, м. Севастополь.
5. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ „Мега ТВ”, м. Севастополь.
6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак