Про результати позапланової перевірки ТОВ „Музичне телебачення”, м. Київ (НР № 0178-м від 12.06.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 393

Про результати позапланової перевірки ТОВ „Музичне телебачення”, м. Київ (НР № 0178-м від 12.06.2007)

НР № 0178-м від 12.06.2007

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ, здійсненої 16.02.2011 (супутникове ТБ, логотип: „MTV – MUSIC TELEVISION”), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, частиною 8 статті 28, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 2, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Визнати порушення ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ, часу демонстрації мультиплікаційного фільму «Південний парк», визначеного прокатним посвідченням.
2. ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ, оголосити попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у м. Києві. Представнику Національної ради у м. Києві через місяць після ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його виконання ліцензіатом.
4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ.
5. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ «Музичне телебачення», м. Київ.
6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак