Про результати позапланової перевірки ТОВ „Одеські цифрові комунікації", м. Одеса (HP № 0680-п від 03.04.2009) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 345

Про результати позапланової перевірки ТОВ „Одеські цифрові комунікації”, м. Одеса (HP № 0680-п від 03.04.2009)

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ „Одеські цифрові комунікації”, м. Одеса, здійсненої 09.02.2011 (провайдер програмної послуги), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 1 статті 70 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Інформацію про результати позапланової перевірки ТОВ „Одеські цифрові комунікації", м. Одеса, взяти до відома.
2. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ „Одеські цифрові комунікації", м. Одеса.
3. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак