Рішення номер 813

Про результати позапланової перевірки ТОВ ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці (НР № 1705 від 21.06.2004)

НР № 1705 від 21.06.2004

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці, здійсненої 16.02.2011 (вид мовлення – ефірно-кабельне, логотип: „Зображення слова „Прем’єр” та „ТV”), керуючись частиною 7 статті 27, статтею 42, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада

вирішила:

1. Визнати порушення ТОВ ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці, умов ліцензії в частині загальної концепції програм для ретрансляції, ч. 2 ст. 42 (суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника, який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов’язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України) та ч.7 ст.27, ч.8 ст.28 та п. а) ч.1 ст.59 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” (ліцензіат зобов’язаний: виконувати умови ліцензії, дотримуватися визначеної програмної концепції мовлення; дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії) у зв’язку з відсутністю власного мовлення.

2. ТОВ ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці, оголосити попередження.

3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у Чернівецькій області. Представнику Національної ради у Чернівецькій області через місяць після ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його виконання ліцензіатом.

4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці.

5. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ ТРК „Прем’єр ТВ”, м. Чернівці.

6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак