Про результати позапланової перевірки ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ (НР № 0183-п від 04.05.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 346

Про результати позапланової перевірки ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ (НР № 0183-п від 04.05.2007)

НР № 0183-п від 04.05.2007

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши матеріали позапланової перевірки ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, здійсненої 18.01.2011 (провайдер програмної послуги), заслухавши пояснення уповноваженого представника цієї компанії, керуючись частиною 7 статті 27, статтею 42, пунктами а) та б) частини 1 статті 59, частиною 1 статті 70, частинами 1, 3, 5 та 6 статті 72, частинами 1 та 2 статті 73, частиною 1 статті 74, частинами 1 та 2 статті 75 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтею 13 та частиною 2 статті 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Визнати порушення ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, умов ліцензії в частині загальної концепції програм для ретрансляції та ч. 2 ст. 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” (суб’єкт господарювання, який перебуває під юрисдикцією України, має на меті здійснювати ретрансляцію і отримав на це дозвіл від правовласника, який не підпадає під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, зобов’язаний адаптувати зміст призначених для ретрансляції програм до вимог законодавства України).
2. ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, оголосити попередження.
3. Зобов’язати ліцензіата ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ, протягом місяця привести свою діяльність у відповідність до умов діючої ліцензії та чинного законодавства. Впродовж двох тижнів після цього надати до Національної ради звіт, завізований представником Національної ради у м. Києві. Представнику Національної ради у м. Києві через місяць після ухвалення цього рішення надати до Національної ради інформацію про його виконання ліцензіатом.
4. Копію цього рішення надіслати ліцензіату ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ.
5. Це рішення Національної ради й акт перевірки долучити до ліцензійної справи ТОВ „ВІЖН ТБ”, м. Київ.
6. Виконання цього рішення покласти на контрольно-аналітичне управління, управління координації роботи представників та секретаріатів представників, управління ліцензування телерадіомовлення.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника голови Національної ради О. Головатенко.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак