Про розгляд заяви Миколаївської ОДТРК, м. Миколаїв, поданої на участь у конкурсі, оголошеному 20.04.2011, визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1809

Про розгляд заяви Миколаївської ОДТРК, м. Миколаїв, поданої на участь у конкурсі, оголошеному 20.04.2011, визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м.

17.08.2011 м. Київ Протокол № 26

Розглянувши заяву Миколаївської ОДТРК, м. Миколаїв, подану на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення на каналі мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Вознесенську Миколаївської обл., який оголошено 20.04.2011, керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, службову записку від 15.04.2011 № 9/452, Національна рада вирішила:1. Визнати Миколаївську ОДТРК, м. Миколаїв, переможцем конкурсу, який оголошено 20.04.2011, на отримання ліцензії на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Вознесенську Миколаївської обл., обсяг мовлення – 24 години на добу.2. Видати Миколаївській ОДТРК, м. Миколаїв, ліцензію на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Вознесенську Миколаївської обл., обсяг мовлення – 24 години на добу, відповідно до затвердженої програмної концепції мовлення, згідно із заявою та конкурсними умовами, зазначивши в ліцензії:- вид мовлення – багатоканальне (телебачення);- вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – згідно із заявою;- територіальна категорія мовлення – регіональне (в межах області);- територія розповсюдження телепрограм – м. Вознесенськ та прилеглі райони;- оператор телекомунікацій – ТОВ „ЗЕОНБУД”, м. Київ;- місцезнаходження станції мультиплексування – м. Вознесенськ Миколаївської обл.;- ресурс багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Вознесенську Миколаївської обл. – 1 канал;- стандарт мовлення – DVB-T2 (MPEG-4);- умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді;- періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – кожного дня, 24 години на добу;- строк дії ліцензії – 7 років. 3. Конкурсні умови:- обсяг ведення передач українською мовою згідно з чинним законодавством;- рекомендовано розміщення соціально важливих та інформаційно-аналітичних програм;- рекомендовано розміщення дитячих передач;- забезпечити цілісність програмного наповнення;- проведення ТРО інформаційно-рекламної компанії під час телевізійної трансляції програм щодо забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телемовлення;- ліцензіат зобов’язаний власними силами забезпечити доставку своєї програми до головної станції мультиплексування провайдера багатоканальної телемережі;- брати участь в інформуванні населення про перехід країни на цифровий стандарт мовлення – безкоштовно транслювати щодня у обсязі 5 хвилин, протягом 2011-2012 років, в тому числі – 30% в прайм-тайм, в своїх програмах інформаційні ролики провайдера програмної послуги багатоканальних телемереж ТОВ „ЗЕОНБУД”, м. Київ, щодо особливостей прийому сигналу багатоканальної телемережі МХ-5. Початок таких трансляцій – 01.09.2011;- здійснювати мовлення з використанням ресурсу багатоканальної телемережі відповідно до умов ліцензії на мовлення та угоди з оператором багатоканальної телемережі.4. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі конкурсних умов та п. 2 Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати Миколаївській ОДТРК, м. Миколаїв, ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення на каналі (програмі) мовлення багатоканальної телемережі МХ-5 у м. Вознесенську Миколаївської обл., обсяг мовлення – 24 години на добу, враховуючи:- коефіцієнт кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці N=50; – розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;- сплату грошового внеску під конкурсну гарантію та знижку 90 %.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, бухгалтерської служби, правового забезпечення, контрольно-аналітичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатокдо рішення Національної ради 17.08.2011 № 1809Програмна концепція мовленняМиколаївської ОДТРК, м. МиколаївI. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська 90%;ІІ. Частка програм власного виробництва: 12 годин 40 хвилин на добу, 52.7%;ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 20 годин 10 хвилин на добу, 84%;ІV. Максимальна частка аудіопродукту іноземного виробництва: 3 години 50 хвилин на добу, 16%;V. Формат (відповідно до програмної концепції): культурологічно-інформаційний. Фільмопоказ;VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення:

Розподіл

програмного наповнення

Загальний обсяг

(год. хв/добу)

Обсяг власного продукту

(год. хв/добу)

Обсяг національ-ного продукту (год. хв/добу)

Обсяг іноземного продукту

(год. хв/добу)

Програми та передачі, які перед-бачається
ретран-слювати

(год. хв/добу)

1

2

3

4

5

6

7

1

Інформаційно-аналітичні
і публіцистичні передачі

5 годин

3 години

5 годин

2

Культурно-мистецькі
передачі

10 годин

6 годин

9 годин

1 година

3

Науково-просвітницькі
передачі

1 година

40 хвилин

40 хвилин

20 хвилин

4

Розважально –
музичний

/в т.ч.:
музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо/

3 години

1 година

2 години 45 хвилин

15 хвилин

5

Підбірка
музичних творів /для радіомовлення/

6

Дитячі передачі

2 години

1 година

1 година 45 хвилин

15 хвилин

7

Фільмопоказ /для телебачення/

2 години

2 години

8

Інше:

Реклама

45 хвилин

45 хвилин

45 хвилин

елементи
оформлення ефіру

10 хвилин

10 хвилин

10 хвилин

анонси

5 хвилин

5 хвилин

5 хвилин

телеторгівля

Вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – літери Т та М одна поверх другої у лівому нижньому кутку екрана.

Заступник начальника контрольно-аналітичного управління /підпис/ О. Кривша