Рішення номер 1093

Про внесення змін до рішення Національної ради від 26.01.2011 № 109 „Про заяву ФОП Дудлія В.Р., м. Бучач Тернопільської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги”

01.06.2011 м. Київ Протокол № 17

На підставі заяви Фізичної особи – підприємця Дудлія Василя Романовича, м. Бучач Тернопільської обл. (місце проживання фізичної особи-підприємця: вул. Галицька, 32, кв. 2, м. Бучач Тернопільської обл., 48400; керівник Василь Романович Дудлій), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги і рішення Національної ради від 23.02.2011 № 360, керуючись статтями 14, 17, 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, статтями 24 та 40 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна рада вирішила:
1. Врахувавши рішення Національної ради від 23.02.2011 № 360, скасувати додаток до рішення Національної ради від 26.01.2011 № 109 „Про заяву ФОП Дудлія В.Р., м. Бучач Тернопільської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги”.
2. Затвердити Фізичній особі – підприємцю Дудлію В.Р., м. Бучач Тернопільської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до цього рішення.
3. Затвердити Фізичній особі – підприємцю Дудлію В.Р., м. Бучач Тернопільської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до цього рішення.
4. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток