Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,7 МГц у смт Миколаївці Одеської обл. - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2698

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,7 МГц у смт Миколаївці Одеської обл.


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45З урахуванням рішення від 29.09.2016 № 2057 «Про затвердження конкурсних умов», Національна рада рішенням від 29.09.2016 № 2058 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.Оголошення про конкурс опубліковано 04.10.2016 у газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ» № 188 (6442) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,7 МГц у смт Миколаївці Одеської обл. було подано 2 заяви від: ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл. («В ефірі – Радіо Можливість»); ТОВ «ТРК РАДІО ОДЕСА», м. Одеса («Радіо Одеса»).Національною радою встановлено, що статутні документи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл. («В ефірі – Радіо Можливість»); ТОВ «ТРК РАДІО ОДЕСА», м. Одеса («Радіо Одеса»), відповідають ст. 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», конкурсну гарантію, як обов’язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.На підставі пунктів а), в) ч. 14 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл. («В ефірі – Радіо Можливість»), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, має перевагу у фінансово-економічних та професійно-технічних можливостях телерадіомовлення.Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,7 МГц у смт Миколаївці Одеської обл. ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл. («В ефірі – Радіо Можливість»).Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015 № 212), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за № 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:1. Визнати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл. («В ефірі – Радіо Можливість»), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,7 МГц у смт Миколаївці Одеської обл., потужність передавача – 0,1 кВт, територія розповсюдження програм – смт Миколаївка та Миколаївський район, місце встановлення передавача – смт Миколаївка, вул. Молодіжна, 1, обсяг мовлення – 24 години на добу.2. Видати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл. («В ефірі – Радіо Можливість»), ліцензію на мовлення з використанням частоти 101,7 МГц у смт Миколаївці Одеської обл., потужність передавача – 0,1 кВт, територія розповсюдження програм – смт Миколаївка та Миколаївський район, місце встановлення передавача – смт Миколаївка, вул. Молодіжна, 1, обсяг мовлення – 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення, конкурсних умов, строком дії ліцензії 7 років.3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл. («В ефірі – Радіо Можливість»), ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 101,7 МГц у смт Миколаївці Одеської обл., потужність передавача – 0,1 кВт, територія розповсюдження програм – смт Миколаївка та Миколаївський район, обсяг мовлення – 24 години на добу. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм – (n=10), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення та сплату грошового внеску під конкурсну гарантію.4. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити кінцевого бенефіціарного власника (контролера): Куриленко Віктор Павлович.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2698Програмна концепція мовлення
ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «МОЖЛИВІСТЬ», м. Слов’янськ Донецької обл.
(«В ефірі – Радіо Можливість»)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 16 годин 48 хвилин на добу, 70%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою


Не менше 25%


Не менше 30%


Не менше 35%


іноземнимимовами, якієофіційними мовами Європейського Союзу


Менше 60%


Менше 60%


Менше 60%*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Формат: інформаційно-розважальний;

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу (год., хв./добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


8 годин2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі
4


Розважальні передачі


5 годин5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


15 хвилин6


Підбірка музичних творів


6 годин7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування релігійні, спортивні, ток-шоу


(вказати тематичне спрямування)


2 години

————-
*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.Вимоги до програмної концепції:– рекомендовано розміщення інформаційних передач з регіональною та місцевою тематикою;
– дозволяється ретрансляція виключно програм суспільного мовлення.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. Кіфлюк