Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Подільську (Котовськ) Одеської обл. - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2700

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Подільську (Котовськ) Одеської обл.


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45З урахуванням рішення від 29.09.2016 № 2057 «Про затвердження конкурсних умов», Національна рада рішенням від 29.09.2016 № 2058 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.Оголошення про конкурс опубліковано 04.10.2016 у газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ» № 188 (6442) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Подільську (Котовськ) Одеської обл. було подано 2 заяви від: ПП «МЕДІА ДНІСТЕР», смт Чечельник Вінницької обл. («Лада»); НТКУ, м. Київ («Українське радіо»).Національною радою встановлено, що статутні документи ПП «МЕДІА ДНІСТЕР», смт Чечельник Вінницької обл. («Лада»); НТКУ, м. Київ («Українське радіо»), відповідають ст. 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», конкурсну гарантію, як обов’язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.На підставі пунктів а), б), г) ч. 14 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» НТКУ, м. Київ («Українське радіо»), здатна найкраще забезпечити виконання конкурсних умов, надає перевагу соціально важливим програмам (інформаційним, соціально-політичним, дитячим тощо), задовольняє інформаційні потреби національних меншин та забезпечує свободу слова, є організацією суспільного телебачення і радіомовлення.Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Подільську (Котовськ) Одеської обл. НТКУ, м. Київ («Українське радіо»).Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015 № 212), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за№ 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:1. Визнати НТКУ, м. Київ («Українське радіо»), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Подільську (Котовськ) Одеської обл., потужність передавача – 0,5 кВт, територія розповсюдження програм – м. Подільськ (Котовськ) та Ананьївський, Балтський, Кодимський, Красноокнянський, Подільський (Котовський) райони, місце встановлення передавача – м. Подільськ (Котовськ) (с. Вестерничани, вул. Ворошилова,115-а), вежа ООРТПЦ, обсяг мовлення – 1 година 15 хвилин на тиждень.2. Видати НТКУ, м. Київ («Українське радіо»), ліцензію на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Подільську (Котовськ) Одеської обл., потужність передавача – 0,5 кВт, територія розповсюдження програм – м. Подільськ (Котовськ) та Ананьївський, Балтський, Кодимський, Красноокнянський, Подільський (Котовський) райони, місце встановлення передавача – м. Подільськ (Котовськ) (с. Вестерничани, вул. Ворошилова, 115-а), вежа ООРТПЦ, обсяг мовлення – 1 година 15 хвилин на тиждень, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення, конкурсних умов, строком дії ліцензії 7 років.3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати НТКУ, м. Київ («Українське радіо»), ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Подільську (Котовськ) Одеської обл., потужність передавача – 0,5 кВт, територія розповсюдження програм – м. Подільськ (Котовськ) та Ананьївський, Балтський, Кодимський, Красноокнянський, Подільський (Котовський) райони, обсяг мовлення – 1 година 15 хвилин на тиждень. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм – (n=30), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення та сплату грошового внеску під конкурсну гарантію, знижку для державних ТРО 90%.4. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Наливайко Олег Ігорович.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2700Програмна концепція мовлення НТКУ, м. Київ («Українське радіо»)Загальний обсяг мовлення: 1 година 15 хвилин на тиждень;
Частка програм (передач) власного виробництва: 1 година 15 хвилин на тиждень, 100%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 1 година 15 хвилин на тиждень, 100%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою


Не менше 25%


Не менше 30%


Не менше 35%


іноземнимимовами, якієофіційними мовами Європейського Союзу


Менше 60%


Менше 60%


Менше 60%
*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Формат: інформаційно-культурологічний;


Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу (год., хв./добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


55 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі
4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування __________________


(вказати тематичне спрямування)

————-
*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.Вимоги до програмної концепції:– рекомендовано розміщення інформаційних передач з регіональною та місцевою тематикою;
– дозволяється ретрансляція виключно програм суспільного мовлення.Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. Кіфлюк