Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,8 МГц у смт Захарівці (Фрунзівка) Одеської обл. - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2690

Про визначення переможця конкурсу та видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,8 МГц у смт Захарівці (Фрунзівка) Одеської обл.

 22.12.2016            м. Київ                Протокол № 45

З урахуванням рішення від 29.09.2016 № 2057 «Про затвердження конкурсних умов», Національна рада рішенням від 29.09.2016 № 2058 оголосила конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканалів.

Оголошення про конкурс опубліковано 04.10.2016 у газеті «ГОЛОС УКРАЇНИ» № 188 (6442) та у мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Національної ради www.nrada.gov.ua.

До Національної ради на участь у конкурсі на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,8 МГц у смт Захарівці (Фрунзівка) Одеської обл. було подано 2 заяви від: ПІДПРИЄМСТВА ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО», м. Київ («Громадське радіо»); ТОВ «ТРК РАДІО ОДЕСА», м. Одеса («Радіо Одеса»).

Національною радою встановлено, що статутні документи ПІДПРИЄМСТВА ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО», м. Київ («Громадське радіо»); ТОВ «ТРК РАДІО ОДЕСА», м. Одеса («Радіо Одеса»), відповідають ст. 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», конкурсну гарантію, як обов’язкову умову участі у конкурсі, сплачено у повному обсязі і у встановлений конкурсними умовами строк.

На підставі пунктів а), б), в) ч. 14 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» ПІДПРИЄМСТВО ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО», м. Київ («Громадське радіо»), здатне найкраще забезпечити виконання конкурсних умов,  надає перевагу соціально важливим програмам  (інформаційним,  соціально-політичним,  дитячим тощо), задовольняє  інформаційні потреби національних  меншин  та  забезпечує  свободу  слова; має  перевагу у  фінансово-економічних та  професійно-технічних можливостях телерадіомовлення.

Національна рада вважає за необхідне визнати переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,8 МГц у смт Захарівці (Фрунзівка) Одеської обл. ПІДПРИЄМСТВО ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО», м. Київ («Громадське радіо»).

Керуючись статтями 8, 9, 10, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 15, 17, 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), враховуючи План розвитку національного телерадіоінформаційного простору, затверджений рішенням Національної ради від 01.12.2010 № 1684 (у редакції рішення Національної ради від 18.02.2015  № 212), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2010 р. за № 1294/18589, беручи до уваги інформацію структурних підрозділів Національної ради, Національна рада вирішила:

1. Визнати ПІДПРИЄМСТВО ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО», м. Київ («Громадське радіо»), переможцем конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,8 МГц у смт Захарівці (Фрунзівка) Одеської обл., потужність передавача – 0,25 кВт, територія розповсюдження програм – смт Захарівка (Фрунзівка) та Захарівський (Фрунзівський) район, місце встановлення передавача – смт Захарівка (Фрунзівка), вул. Котовського, 17, обсяг мовлення – 24 години на добу.

2. Видати ПІДПРИЄМСТВУ ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО», м. Київ («Громадське радіо»), ліцензію на мовлення з використанням частоти 89,8 МГц у смт Захарівці (Фрунзівка) Одеської обл., потужність передавача – 0,25 кВт, територія розповсюдження програм – смт Захарівка (Фрунзівка) та Захарівський (Фрунзівський) район, місце встановлення передавача – смт Захарівка (Фрунзівка), вул. Котовського, 17, обсяг мовлення – 24 години на добу, відповідно до поданої заяви про видачу ліцензії на мовлення, затвердженої програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення, конкурсних умов, строком дії ліцензії 7 років.

3. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ПІДПРИЄМСТВУ ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО», м. Київ («Громадське радіо»), ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням частоти 89,8 МГц у смт Захарівці (Фрунзівка) Одеської обл., потужність передавача – 0,25 кВт, територія розповсюдження програм – смт Захарівка (Фрунзівка) та Захарівський (Фрунзівський) район, обсяг мовлення – 24 години на добу. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм – (n=10), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення, програмну концепцію мовлення та сплату грошового внеску під конкурсну гарантію.

4. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Бузюк Олександр Олександрович, Куликов Андрій Вікторович, Лукеренко Кирило Владиславович, Корнієнко Ірина Іванівна.

5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.

Голова Національної ради   /підпис/ Ю. Артеменко

Відповідальний секретар    /підпис/ О. Ільяшенко

Додаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2690

Програмна концепція мовлення
ПІДПРИЄМСТВА ГО «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО» «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ГРОМАДСЬКЕ РАДІО»,
м. Київ («Громадське радіо»)

Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 16 годин на добу, 66,7%;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 21 година на добу, 87,5%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)

 Частка пісень

з 08.11.2016*

з 08.11.2017*

з 08.11.2018

державною мовою

не менше 25 %

не менше 30 %

не менше 35 %

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу

—–

—–

—–

*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.

Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 3 години на добу, 12,5%;

Формат: інформаційно-музичний;

Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

з/п

Структурні елементи програмного наповнення

Мінімальний обсяг на добу (год., хв./добу)

Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*

1

Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі

 13 годин

13 годин

2

Культурно-мистецькі передачі

1 година

1 година

3

Науково-просвітницькі передачі

2 години

2 години

4

Розважальні передачі

5

Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію

(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)

6

Підбірка музичних творів

6 годин

7

Фільмопоказ

8

Передачі іншого тематичного спрямування ________________________

(вказати тематичне спрямування)

————-
*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.

Вимоги до програмної концепції:

– рекомендовано розміщення інформаційних передач з регіональною та місцевою тематикою;
– дозволяється ретрансляція виключно програм суспільного мовлення.

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 %.

Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення   /підпис/ Р. Кіфлюк