Про замовлення в УДЦР розробки висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 404

Про замовлення в УДЦР розробки висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Враховуючи інформацію управління науково-технічного і частотного розвитку щодо створення та розвитку мереж мовлення, з метою ефективного використання радіочастотного ресурсу, на підставі Плану розвитку національного телерадіоінформаційного простору, керуючись законами України „Про телебачення і радіомовлення”, „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, „Про радіочастотний ресурс України”, Порядком розробки (надання) висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж, Національна рада вирішила:
1. Направити подання до Українського державного центру радіочастот для визначення можливості використання вільних телевізійних каналів у стандарті DVB-T (MPEG-4) та надання висновків щодо електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів мовлення, необхідних для створення та розвитку каналів мовлення, мереж мовлення та телемереж у населених пунктах, згідно з додатком до цього рішення.
2. Виконання цього рішення покласти на управління науково-технічного і частотного розвитку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради Є. Баранова.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток