Про затвердження конкурсних умов - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2681

Про затвердження конкурсних умов


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши інформацію управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю щодо наявності вільних каналів мовлення та вільного часу на каналах мовлення, керуючись статтею 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», Законом України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Планом розвитку національного телерадіоінформаційного простору, Національна рада вирішила:1. Затвердити конкурсні умови, згідно з додатком до рішення.2. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне, фінансової та бухгалтерської служби.3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2681Конкурсні умови
на отримання ліцензії на мовлення з використанням вільних радіоканаліва) Вимоги до претендентів на отримання ліцензії на мовлення
та ліцензійні умови для мовлення:Претенденти на отримання ліцензії на мовлення повинні мати професійно-технічні можливості та досвід у сфері радіомовлення і розбудови мереж мовлення.Для участі у конкурсі на ефірне мовлення претенденти подають заяву про видачу ліцензії на мовлення та інші документи відповідно до вимог статей 8, 9, 10, 24, 26, 27, 28 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».До пакету документів на участь у конкурсі долучаються копії чинних ліцензій Національної ради на мовлення (у разі наявності).Пакети документів із заявами претендентів зберігаються в Національній раді протягом 3-х місяців з дня підбиття підсумків конкурсу.б) Вимоги до програмної концепції(відповідно до ст.ст. 8, 27, 28, 43 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»):Для загальнонаціональної категорії мовлення:– обов’язкове розміщення соціально важливих та інформаційних програм;
– рекомендовано розміщення дитячих передач;
– забезпечити цілісність мережі мовлення і програмного наповнення.Для регіональної та місцевої категорій мовлення:– рекомендовано розміщення інформаційних передач з регіональною та місцевою тематикою;– рекомендовано здійснювати мовлення з використанням мови національних меншин, на території їх компактного проживання;– рекомендовано розміщення дитячих передач;– здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників, використання позивних інших мовників.в) Вимоги до організаційно-технічних зобов’язань учасників конкурсу:Відповідно до вимог статей 12, 20, 24 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» претендент на участь у конкурсі надає інформацію про:– забезпечення високої технічної якості мовлення;
– оператора телекомунікацій (надати протокол про наміри або угоду з оператором телекомунікацій);
– тип передавача;
– адресу студії, перелік обладнання студії, захист студійних приміщень від несанкціонованого доступу;
– спосіб доставки сигналу від студії до передавача;
– стандарт мовлення – аналогове;
– термін отримання дозволів на експлуатацію РЕЗ мовлення;
– термін початку мовлення та початку оплати за користування радіочастотним ресурсом.
г) Вимоги до фінансових та інвестиційних зобов’язань учасників конкурсу:Відповідно до статей 25, 26, 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» фінансові та інвестиційні зобов’язання претендента на участь у конкурсі повинні висвітлювати питання (бізнес-план):– наявність фінансово-економічних можливостей забезпечувати розповсюдження програм;
– джерела фінансування телерадіоорганізації.Сплату грошового внеску під конкурсну гарантію здійснює за частоту (канал) мовлення згідно поданих заяв безпосередньо претендент для участі в конкурсі. Не допускається сплата іншою юридичною або фізичною особою. Конкурсні документи розглядаються при підтвердженні сплати конкурсної гарантії відповідним документом (згідно зі ст. 31 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»). Грошовий внесок під конкурсну гарантію сплачується до завершення прийому документів.Реквізити на сплату грошового внеску під конкурсну гарантію, а саме: Одержувач: УДКСУ у Шевченківському р-ні м. Києва, код ЗКПО 37995466, р/р № 31115056700011 в ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019.Поле «Призначення платежу»: +;2659;101; ; ; ; ; ;Призначення платежу: Сплата грошового внеску під конкурсну гарантію за _____ канал/частоту мовлення у населеному пункті ____ (місто, село, селище міського типу тощо), без ПДВ.Відповідно до ч. 4 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» повідомлення про проведення конкурсу публікується в засобах масової інформації, перелік яких визначається Національною радою, не пізніше ніж за 60 днів до закінчення терміну подачі заяв на видачу ліцензії. Заяви на участь у конкурсі приймаються з 30.01.2017 за адресою: вул. Прорізна, 2, м. Київ, т. 234-97-13.Граничний термін подачі заяв на видачу ліцензії відповідно до п. а) ч. 5 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – 01.03.2017.Граничний термін підбиття підсумків конкурсу відповідно до п. б) ч. 5 ст. 25 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» – 28.04.2017.
Начальник управління ліцензування/підпис/Л. ЗапорожецьНачальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління фінансової та бухгалтерської служби/підпис/Т. СтороженкоНачальник юридичного управління/підпис/ Г. Чумаченко