Рішення номер 784

Про заяву Алчевської міської редакції радіомовлення, м. Алчевськ Луганської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0326-м від 19.10.2007)

НР № 0326-м від 19.10.2007

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши заяву Алчевської міської редакції радіомовлення, м. Алчевськ Луганської обл. (юридична та фактична адреси: пр-т Металургів, буд. 1, каб. 55, м. Алчевськ Луганської обл., 94213; директор Тетяна Петрівна Максимова), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0326-м від 19.10.2007 з використанням першого каналу проводового мовлення (УР-1) у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, керівника, збільшенням обсягу мовлення до 1 години 15 хвилин на тиждень та зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, ч. 1 ст. 13 Закону України „Про рекламу”, Національна рада

вирішила:

1. На підставі статті 30 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” відмовити Алчевській міській редакції радіомовлення, м. Алчевськ
Луганської обл., у задоволенні заяви про переоформлення ліцензії на мовлення
НР № 0326-м від 19.10.2007.

2. Управлінню ліцензування телерадіомовлення повернути заявні документи Алчевської міської редакції радіомовлення, м. Алчевськ
Луганської обл.

3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення та правового забезпечення.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак