Про заяву Черкаської ОДТРК, м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензій на мовлення (НР № 2390 від 22.11.2005, НР № 0843-м від 06.02.2009 та НР № 1052-м від 28.01.2005) та переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення (НР № 2390 в - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 381

Про заяву Черкаської ОДТРК, м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензій на мовлення (НР № 2390 від 22.11.2005, НР № 0843-м від 06.02.2009 та НР № 1052-м від 28.01.2005) та переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензій на мовлення (НР № 2390 в

НР № 2390 в

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву Черкаської обласної державної телерадіокомпанії, м. Черкаси (юридична та фактична адреси: вул. Байди Вишневецького, 35/1,
м. Черкаси, 18002; генеральний директор Юрій Леонідович Уздемір), про переоформлення ліцензії НР № 2390 від 22.11.2005 (ефірне телебачення: мережа з 7 телеканалів по області; обсяг мовлення – по 6 годин на добу, крім у с. Озірній – 24 години на добу та у м. Черкасах – 4 години на добу; мова: українська; регіональне (в межах області) мовлення) у зв’язку з уточненням території розповсюдження програм, зміною програмної концепції мовлення та ліцензій на мовлення НР № 0843-м від 06.02.2009 (ефірне телебачення: мережа з 9 телеканалів по області; обсяг мовлення – по 18 годин на добу у відрізках часу, крім у м. Черкасах, м. Шполі та у м. Тальному – по 20 годин на добу у відрізках часу; мова: українська не менше 90%; регіональне (в межах області) мовлення) у зв’язку з уточненням території розповсюдження програм, зміною програмної концепції мовлення, керівника ТРК, відрізків часу мовлення на 38 ТВК у м. Умані, 38 ТВК у м. Шполі, 42 ТВК у м. Тальному, НР № 1052-м від 28.01.2005 (ефірне телебачення: мережа з 3 телеканал в по області; обсяг мовлення – по 24 години на добу, крім у м. Жашкові – 20 годин на добу у відрізках часу; мова: українська; регіональне (в межах області) мовлення) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівника ТРК та про переоформлення (шляхом об’єднання) ліцензії НР № 2390 від 22.11.2005 та ліцензій на мовлення НР № 0843-м від 06.02.2009, НР № 1052-м від 28.01.2005, керуючись статтями 12, 23, 24, 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити ліцензію НР № 2390 від 22.11.2005 Черкаської обласної державної телерадіокомпанії, м. Черкаси, у зв’язку з уточненням території розповсюдження програм, зміною програмної концепції мовлення.
2. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0843-м від 06.02.2009 Черкаської обласної державної телерадіокомпанії, м. Черкаси, у зв’язку з уточненням території розповсюдження програм, зміною програмної концепції мовлення, керівника ТРК, відрізків часу мовлення на 38 ТВК у м. Умані, 38 ТВК у м. Шполі, 42 ТВК у м. Тальному.
3. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 1052-м від 28.01.2005 Черкаської обласної державної телерадіокомпанії, м. Черкаси, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, керівника ТРК.
4. Переоформити (шляхом об’єднання) ліцензію НР № 2390 від 22.11.2005 та ліцензії на мовлення НР № 0843-м від 06.02.2009, НР № 1052-м від 28.01.2005 та видати об’єднану ліцензію на мовлення, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (телебачення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Рось”;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 3 до рішення.
5. Оператор телекомунікацій – Черкаська філія Концерну РРТ, м. Черкаси.
6. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
7. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Черкаській ОДТРК, м. Черкаси, переоформлену (шляхом об’єднання) ліцензію на мовлення, строк дії об’єднаної ліцензії – до 28.01.2012 (відповідно до ліцензії на мовлення НР № 1052-м).
8. При видачі переоформленої (шляхом об’єднання) ліцензії на мовлення ліцензії НР № 2390 від 22.11.2005, НР № 0843-м від 06.02.2009, НР № 1052-м від 28.01.2005 вважаються недійсними та вилучаються.
9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки