Про заяву Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0090-м від 23.07.2003) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 860

Про заяву Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0090-м від 23.07.2003)

НР № 0090-м від 23.07.200317.04.2013 м. Київ Протокол № 13Розглянувши заяву Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим (юридична та фактична адреси: вул. Студентська, 14, м. Сімферополь, АР Крим, 95001; генеральний директор Степан Степанович Гулеватий), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0090-м від 23.07.2003 (ефірне регіональне телебачення: мережа з 23 телеканалів по АР Крим та у м. Севастополі, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та зменшенням обсягу мовлення, керуючись статтями 12, 23, 24, 27, 28, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:1. Переоформити додатки 1, 7 (дата видачі додатків 19.11.2012) та 8 (дата видачі додатка 12.03.2007) до ліцензії на мовлення НР № 0090-м від 23.07.2003 Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та зменшенням обсягу мовлення, зазначивши в ліцензії:– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – згідно з додатком 2 до рішення.2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати Державній телерадіомовній компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення, зменшення обсягу мовлення на 23 телеканалах в АР Крим – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Державній телерадіомовній компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим, переоформлені додатки 1, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР № 0090-м від 23.07.2003.4. При видачі Державній телерадіомовній компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим, переоформлених додатків 1, 7, 8 до ліцензії на мовлення додатки 1, 7 (дата видачі додатків 19.11.2012) та 8 (дата видачі додатка 12.03.2007) до ліцензії на мовлення НР № 0090-м від 23.07.2003 вважаються недійсними та вилучаються.5. Управлінням: науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення врахувати це рішення під час підготовки матеріалів щодо оголошення конкурсу на отримання ліцензії на мовлення з використанням 23 телеканалів в АР Крим, згідно з додатком 3 до рішення, обсяг мовлення – 6 годин 30 хвилин на добу (понеділок – п’ятниця) та 8 годин на добу (субота, неділя) у відрізках часу мовлення:понеділок – п’ятниця:00:00 – 06:30
субота, неділя:00:00 – 07:30; 23:30 – 24:006. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку, правового забезпечення, бухгалтерської служби.7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради Є. Баранова.

Голова Національної ради/підпис/В. МанжосовЗаступник голови Національної ради/підпис/Л. МудракДодаток 1
до рішення Національної ради
17.04.2013 № 860Програмна концепція мовлення Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим
(понеділок – п’ятниця)I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: ——–;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 9 годин 35 хвилин на добу, 60.5%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 15 годин 30 хвилин на добу, 88.6%;
ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на добу, 11.4%;
V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький. Фільмопоказ;
VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення:


Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національ-ного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які перед-бачається ретран-слювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


7 годин


50 хвилин


6 годин


10 хвилин


7 годин


50 хвилин
2


Культурно-мистецькі передачі


1 година


10 хвилин


1 година


10 хвилин


1 година


10 хвилин
3


Науково-просвітницькі передачі


1 година


30 хвилин


1 година
4


Розважально – музичний


/в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…/


25 хвилин


25 хвилин


25 хвилин
5


Підбірка музичних творів /для радіомовлення/6


Дитячі передачі


35 хвилин


20 хвилин


35 хвилин
7


Фільмопоказ /для телебачення/


4 години


30 хвилин2 години


30 хвилин


2 години8


Інше:Реклама
1 година1 година
елементи оформлення ефіру


10 хвилин


10 хвилин


10 хвилин
анонси


50 хвилин


50 хвилин


50 хвилин
телеторгівля

Програмна концепція мовлення
Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим
(субота, неділя)I. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: ——–;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 8 годин на добу, 56.3%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 14 годин на добу, 87.5%;
ІV. Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на добу, 12.5%;
V. Формат (відповідно до програмної концепції): інформаційно-просвітницький. Фільмопоказ;
VІ. Жанровий розподіл програмного наповнення:

Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національ-ного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які перед-бачається ретран-слювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


2 години


1 година


50 хвилин


2 години
2


Культурно-мистецькі передачі


1 година


40 хвилин


1 година


30 хвилин


1 година


40 хвилин
3


Науково-просвітницькі передачі


2 години


1 година


50 хвилин


2 години
4


Розважально – музичний


/в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…/


40 хвилин


40 хвилин


40 хвилин
5


Підбірка музичних творів /для радіомовлення/6


Дитячі передачі


1 година


10 хвилин


1 година


10 хвилин


1 година


10 хвилин
7


Фільмопоказ /для телебачення/


6 годин


30 хвилин4 години


30 хвилин


2 години8


Інше:Реклама
1 година1 година
елементи оформлення ефіру


10 хвилин


10 хвилин


10 хвилин
анонси


50 хвилин


50 хвилин


50 хвилин
телеторгівля

Начальник контрольно-аналітичного управління /підпис/О. ЛевчукДодаток 2
до рішення Національної ради
17.04.2013 № 860
Періодичність, час, обсяги та сітка мовлення
Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим
Загальний обсяг мовлення становить по 17 годин 30 хвилин на добу (понеділок – п’ятниця) та по 16 годин на добу (субота, неділя). Мовлення здійснюється у відрізках часу:

понеділок – пятниця:


06:30 – 24:00


субота, неділя:


07:30 – 23:30Начальник контрольно-аналітичного управління /підпис/О. ЛевчукДодаток 3
до рішення Національної ради
17.04.2013 № 860Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
Державної телерадіомовної компанії „Крим”, м. Сімферополь, АР Крим№ з/п


Місцезнаходження передавача


Частота/


канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


1.


м. Севастополь, пр. Перемоги, 96


37 ТВК


0,1


м. Севастополь


2.


м. Сімферополь,
вул. Студентська, 14


12 ТВК


1,0


м. Сімферополь та Сімферопольський район


3.


м. Ялта, Південнобережне шосе, 55


21 ТВК


0,1


м. Ялта


4.


смт Чорноморське, РТС


35 ТВК


0,1


смт Чорноморське


5.


м. Судак, Східне шосе, 33


3 ТВК


0,1


м. Судак


6.


м. Феодосія, РТС


8 ТВК


0,1


м. Феодосія


7.


м. Алупка, вул. Леніна, 52


5 ТВК


0,1


м. Алупка


8.


м. Алушта, вул. Сергієва-Ценського, 13


33 ТВК


0,1


м. Алушта


9.


с. Ботанічне (Нікіта), вул. Птухіна, 38


23 ТВК


0,1


с. Ботанічне


10.


м. Джанкой, вул. Крайня, 20


9 ТВК


0,1


м. Джанкой


11.


м. Керч, вул. Орджонікідзе, 144


3 ТВК


0,1


м. Керч


12.


с. Кіровське, РТС


12 ТВК


0,1


с. Кіровське


13.


с. Нова Петрівка, квартал Єгудіна, РТС


34 ТВК


0,1


с. Нова Петрівка


14.


смт Партеніт, вул. Партенітська, 16-а


6 ТВК


0,1


смт Партеніт


15.


Советський район, с. Чапаєвка, РТПС


11 ТВК


0,1


с. Чапаєвка Советського району


16.


с. Стерегуще, вул. Леніна, 20


28 ТВК


0,1


с. Стерегуще


17.


м. Білогірськ, вул. Толстого, 34, РТС


12 ТВК


0,1


м. Білогірськ


18.


м. Євпаторія, Роздольненське шосе, 11


26 ТВК


0,1


м. Євпаторія


19.


смт Гаспра


6 ТВК


0,01


смт Гаспра


20.


с. Малий Маяк


8 ТВК


0,01


с. Малий Маяк


21.


с. Привітне


11 ТВК


0,01


с. Привітне


22.


с. Дачне


9 ТВК


0,01


с. Дачне


23.


смт Паркове, Паркове шосе, 9


23 ТВК


0,1


смт ПарковеНачальник управління науково-технічного і частотного розвитку/підпис/Т. Мироненко