Рішення номер 795

Про заяву ДП „НАЕК „Енергоатом”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0597-п від 14.11.2008)

НР № 0597-п від 14.11.2008

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши заяву Державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом”, м. Київ (місцезнаходження юридичної особи: вул. Вєтрова, буд. 3, м. Київ, 01032; президент Юрій Олександрович Недашковський), щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0597-п від 14.11.2008 у зв’язку зі зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 35 каналів, зменшенням кількості програм до 36 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” і рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2, від 23.02.2011 № 360, Національна рада

вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків 19.01.2010) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0597-п від 14.11.2008 Державного підприємства „Національна атомна енергогенеруюча компанія „Енергоатом”, м. Київ, у зв’язку зі зменшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 35 каналів, зменшенням кількості програм до 36 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 36 програм – 35 каналів.

2. Затвердити ДП „НАЕК „Енергоатом”, м. Київ, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити ДП „НАЕК „Енергоатом”, м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.

4. Провайдер програмної послуги ДП „НАЕК „Енергоатом”, м. Київ, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

5. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ДП „НАЕК „Енергоатом”, м. Київ, додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0597-п від 14.11.2008.

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0597-п від 14.11.2008 ДП „НАЕК „Енергоатом”,
м. Київ, додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків 19.01.2010) вважаються недійсними та вилучаються.

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток