Рішення номер 2757

Про заяву ДП ТРК «Мукачево «М-студіо» ВК ТОВ «Продюсер», м. Мукачеве Закарпатської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00962-м від 16.07.2010) (ефірне, логотип «MS»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл. (місцезнаходження: вул. Івана Франка, 132, м. Мукачеве Закарпатської обл., 89600; директор Володимир Омелянович Шубець), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00962-м від 16.07.2010 (ефірне місцеве телебачення з використанням 21 ТВК у м. Ужгороді, 37 ТВК у м. Мукачевому, 48 ТВК у м. Хусті, обсяг мовлення – по 12 годин на добу у відрізках часу, у зв’язку з уточненням інформації щодо пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних власників, керуючись статтями 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада вирішила:1. Переоформити додаток 1 (дата видачі додатка 12.09.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00962-м від 16.07.2010 ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНОГО ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., у зв’язку з уточненням інформації щодо пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних власників.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: уточнення інформації щодо пов’язаних осіб та кінцевих бенефіціарних власників – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору видати ДП ТРК «МУКАЧЕВО«М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., переоформлений додаток 1 до ліцензії на мовлення НР № 00962-м від 16.07.2010.4. При видачі ДП ТРК «МУКАЧЕВО «М-СТУДІО» ВК ТОВ «ПРОДЮСЕР», м. Мукачеве Закарпатської обл., переоформленого додатка 1 до ліцензії на мовлення попередній додаток 1 (дата видачі додатка 12.09.2016) до ліцензії на мовлення НР № 00962-м від 16.07.2010 вважається недійсним та вилучається.5. У державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Токар Мирослава Іванівна, Петьовка Марина Іллівна.6. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. Ільяшенко