Рішення номер 788

Про заяву ФОП Підлужної О. М., м. Ходорів Львівської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0161-п від 30.03.2007)

НР № 0161-п від 30.03.2007

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши заяву Фізичної особи – підприємця Підлужної Оксани Михайлівни, м. Ходорів Львівської обл. (місце проживання фізичної особи – підприємця: вул. Шептицького, буд. 9, м. Ходорів Львівської обл., 81750; керівник Оксана Михайлівна Підлужна), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0161-п від 30.03.2007 у зв’язку зі зміною місця проживання фізичної особи – підприємця, зміною місцезнаходження головної станції, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 40 каналів, збільшенням кількості програм до 43 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада

вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 2, 4, 6, 7 (дата видачі додатків 04.01.2008) та 3 (дата видачі додатка 30.03.2007) до ліцензії провайдера програмної послуги
НР № 0161-п від 30.03.2007 Фізичної особи – підприємця Підлужної Оксани Михайлівни, м. Ходорів Львівської обл., у зв’язку зі зміною місця проживання фізичної особи – підприємця, зміною місцезнаходження головної станції, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 40 каналів, збільшенням кількості програм до 43 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши в ліцензії:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 43 програм – 40 каналів;
– місцезнаходження головної станції – вул. Шептицького, буд. 9, м. Ходорів Львівської обл.

2. Затвердити Фізичній особі – підприємцю Підлужній О. М., м. Ходорів Львівської обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити Фізичній особі – підприємцю Підлужній О. М., м. Ходорів Львівської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

4. Провайдер програмної послуги Фізична особа – підприємець
Підлужна О. М., м. Ходорів Львівської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

5. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Фізичній особі – підприємцю Підлужній О. М., м. Ходорів Львівської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги
НР № 0161-п від 30.03.2007.

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0161-п від 30.03.2007 Фізичної особи – підприємця Підлужної О. М., м. Ходорів Львівської обл., додатки 1, 2, 4, 6, 7 (дата видачі додатків 04.01.2008) та 3 (дата видачі додатка 30.03.2007) вважаються недійсними та вилучаються.

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток