Про заяву ФОП Юхименка А. А., м. Буринь Сумської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0413-п від 06.11.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 339

Про заяву ФОП Юхименка А. А., м. Буринь Сумської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0413-п від 06.11.2007)

НР № 0413-п від 06.11.2007

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяву Фізичної особи – підприємця Юхименка Андрія Анатолійовича, м. Буринь Сумської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. 40 років Жовтня, 52, м. Буринь Сумської обл., 41700; директор Юхименко А. А.), щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0413-п від 06.11.2007 у зв’язку зі зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” і рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків 14.10.2009) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0413-п від 06.11.2007 Фізичної особи – підприємця Юхименка Андрія Анатолійовича, м. Буринь Сумської обл., у зв’язку зі зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.
2. Затвердити ФОП Юхименку А. А., м. Буринь Сумської обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.
3. Провайдер програмної послуги ФОП Юхименко А. А., м. Буринь Сумської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
4. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ФОП Юхименку А. А., м. Буринь Сумської обл., додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0413-п від 06.11.2007.
6. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0413-п від 06.11.2007 ФОП Юхименка А. А., м. Буринь Сумської обл., додатки 1, 2, 3, 4 та 5 (дата видачі додатків 14.10.2009) вважаються недійсними та вилучаються.
7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток