Про заяву КП „Бердичівська міська редакція радіомовлення”, м. Бердичів Житомирської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 974

Про заяву КП „Бердичівська міська редакція радіомовлення”, м. Бердичів Житомирської обл., щодо видачі ліцензії на мовлення

24.05.2011 м. Київ Протокол № 16

Розглянувши заяву Комунального підприємства „Бердичівська міська редакція радіомовлення”, м. Бердичів Житомирської обл. (юридична адреса: пл. Жовтнева, буд. 1, м. Бердичів Житомирської обл., 13300; фактична адреса: вул. К. Лібкнехта, 116, кім. 35, м. Бердичів Житомирської обл., 13300; директор Лілія Леонтіївна Березовенко), про видачу ліцензії на мовлення з використанням першого каналу проводового мовлення (УР-1), керуючись статтями 23, 24, 32 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та статтями 18, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:
1. Видати Комунальному підприємству „Бердичівська міська редакція радіомовлення”, м. Бердичів Житомирської обл., ліцензію на мовлення з використанням першого каналу проводового мовлення (УР–1), зазначивши:
– вид мовлення – проводове;
– територіальна категорія мовлення – місцеве;
– вихідні дані (позивні) – „Говорить Бердичів”;
– територія розповсюдження радіопрограм – м. Бердичів і Бердичівський район Житомирської обл.;
– кількість домогосподарств (радіоточок) на території розповсюдження програм – 7416;
– оператор телекомунікацій – ЦТП № 1 Житомирської філії ВАТ „Укртелеком”, м. Бердичів Житомирської обл.;
– адреса студії – вул. К. Лібкнехта, 116, кім. 35, м. Бердичів Житомирської обл.;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 6 годин 15 хвилин на тиждень, згідно з відрізками часу: понеділок – п’ятниця: 06.30 – 06.45, 14.00 – 15.00;
– строк дії ліцензії – 10 років.
2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати КП „Бердичівська міська редакція радіомовлення”, м. Бердичів Житомирської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення з використанням першого каналу проводового мовлення (УР-1) у м. Бердичеві та Бердичівському районі Житомирської обл., обсяг мовлення – 6 год 15 хв/тижд. Врахувати коефіцієнт територіальних особливостей розповсюдження програм N=50, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.
3. Після сплати ліцензійного збору видати КП „Бердичівська міська редакція радіомовлення”, м. Бердичів Житомирської обл., ліцензію на мовлення.
4. Внести КП „Бердичівська міська редакція радіомовлення”, м. Бердичів Житомирської обл., до Державного реєстру телеорганізацій України.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Єлманову.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток