Рішення номер 787

Про заяву МПП „ОДЕКО Захід”, м. Львів, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0716-п від 26.02.2003)

НР № 0716-п від 26.02.2003

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши заяву Малого приватного підприємства „ОДЕКО Захід”,
м. Львів (місцезнаходження юридичної особи: вул. Героїв УПА, буд. 72, корп. 8, м. Львів, 79015; директор Оксана Вікторівна Гошовська), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0716-п від 26.02.2003 у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, головної станції, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 103 каналів, збільшенням кількості програм до 108, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), збільшенням кількості домогосподарств до 11462 та впровадженням цифрової технології, керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 39, 40, 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада

вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4 та 5 (дата видачі додатків 28.05.2009) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0716-п від 26.02.2003 Малого приватного підприємства „ОДЕКО Захід”, м. Львів, у зв’язку зі зміною місцезнаходження юридичної особи, головної станції, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 103 каналів, збільшенням кількості програм до 108, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), збільшенням кількості домогосподарств до 11462 та впровадженням цифрової технології, зазначивши в ліцензії:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової та цифрової технологій, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 108 програм – 103 канали;
– кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 11462;
– місцезнаходження головної станції – вул. Суховоля, буд. 33,
м. Трускавець Львівської обл.

2. Затвердити МПП „ОДЕКО Захід”, м. Львів, пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Затвердити МПП „ОДЕКО Захід”, м. Львів, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

4. Провайдер програмної послуги МПП „ОДЕКО Захід”, м. Львів, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

5. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати МПП „ОДЕКО Захід”, м. Львів, додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0716-п від 26.02.2003.

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0716-п від 26.02.2003 МПП „ОДЕКО Захід”, м. Львів, додатки 1, 2, 3, 4 та 5 (дата видачі додатків 28.05.2009) вважаються недійсними та вилучаються.

8. Виконання цього рішення покласти на управління: контрольно-аналітичне, ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток