Про заяву ПАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК», м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00493-м від 29.11.2015) (ефірне, логотип: «Три смуги червоного, синього та зеленого кольорів») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2743

Про заяву ПАТ «ТРК «ПРАВО А/ТВК», м. Харків, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00493-м від 29.11.2015) (ефірне, логотип: «Три смуги червоного, синього та зеленого кольорів»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК», м. Харків (місцезнаходження:вул. Петровського, 3, м. Харків, 61002; генеральний директор Сергій Борисович Бордовський), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00493-м від 29.11.2015 (ефірне місцеве телебачення з використанням 11 ТВК у м. Харкові, Р=0,1 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи форму ліцензії на мовлення, затверджену рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2014 року за № 41/24818, Національна рада вирішила:1. Переоформити додаток 4 (дата видачі додатка 27.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00493-м від 29.11.2015 ПАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК», м. Харків, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, зазначивши в ліцензії:– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК», м. Харків, плату за внесення до ліцензії змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору видати ПАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК», м. Харків, переоформлений додаток 4 до ліцензії на мовлення НР № 00493-м від 29.11.2015.4. При видачі ПАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК»,м. Харків, переоформленого додатка 4 до ліцензії на мовлення НР № 00493-м від 29.11.2015 попередній додаток 4 (дата видачі додатка 27.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00493-м від 29.11.2015 вважається недійсним та вилучається.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2743Програмна концепція мовлення
ПАТ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПРАВО А/ТВК», м. ХарківЗагальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 30 хвилин на добу, 2%;
(мінімальна частка в годинах та хвилинах на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100%;
(години та хвилини на добу, відсоток від загального обсягу мовлення)
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 до 22:00 (для радіомовлення)

Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії з 08 листопада 2016 року
Формат: інформаційно-пізнавальний;
(за тематичним спрямуванням програм або/та за цільовою аудиторією)


Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг


на добу


(год., хв./добу)


Мінімальний обсяг власного продукту (год., хв./добу)*


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


20 годин2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі
4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування ______________________


(вказати тематичне спрямування)

*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк