Про заяву ПП „Радіо „Слатіна-РТК”, м. Мукачеве Закарпатської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0853-м від 29.07.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 931

Про заяву ПП „Радіо „Слатіна-РТК”, м. Мукачеве Закарпатської обл., щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0853-м від 29.07.2004)

НР № 0853-м від 29.07.2004

12.05.2011 м. Київ Протокол № 15

Розглянувши заяву ПП „Радіо „Слатіна-РТК”, м. Мукачеве Закарпатської обл. (юридична та фактична адреси: вул. Желізняка, 18, м. Мукачеве Закарпатської обл., 89600; директор Володимир Омелянович Шубець), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0853-м від 29.07.2004 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 105,1 МГц у
с. Косівській Поляні, Р=0,5 кВт, загальний обсяг мовлення 12 годин на добу у відрізках часу, мова: українська), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України), враховуючи дозвіл УДЦР № ДВЧ – 13210683, Національна рада вирішила:
1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0853-м від 29.07.2004 Приватного підприємства „Радіо „Слатіна-РТК”, м. Мукачеве Закарпатської обл., з використанням частоти 105,1 МГц у с. Косівській Поляні, зазначивши у ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Радіо „Слатіна”;
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.
2. Оператор телекомунікацій – АТ „ОНІКС”, м. Харків.
3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПП „Радіо „Слатіна-РТК”, м. Мукачеве Закарпатської обл., ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням частоти 105,1 МГц у с. Косівській Поляні, обсяг мовлення 12 годин на добу. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм n=30, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.
4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору за продовження та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0853-м від 29.07.2004. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередні додатки 1, 6 до ліцензії на мовлення НР № 0853-м від 29.07.2004 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки