Про заяву ПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2736

Про заяву ПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл. (місцезнаходження суб’єкта господарювання: б-р Незалежності, буд. 17, секція третя, 2-й поверх,м. Бровари Київської обл., 07400; директор Топіха Олександр Михайлович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1.Видати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл., ліцензію провайдера програмної послуги, на підставі наданої інформації:-кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової, цифрової технологій, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 75 програм – 141 канал;
-оператор телекомунікацій – ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ТОПІХА О.М., м. Бровари Київської обл.;
-місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – б-р Незалежності, буд. 17, секція третя, 2-й поверх, м. Бровари Київської обл.;
-строк дії ліцензії – 10 років.2.Затвердити ПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. БровариКиївської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.3.Затвердити ПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. БровариКиївської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.4.Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послугиПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл., зазначити:-територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –м. Бровари Київської області;
-загальна кількість програм програмної послуги – 75, із них вітчизняних програм – 61;
-технології розповсюдження програм – аналогова, цифрова.5.Провайдер програмної послуги ПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ»,м. Бровари Київської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.6.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – м. Бровари Київської обл.; кількість програм – 75, кількість вітчизняних програм – 61, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N=50, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.7.Після сплати ліцензійного збору видати ПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.8.У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Топіха Олександр Михайлович.9.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.10.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2736ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ПП «ТЕЛЕКОМПАНІЯ «БРОВАРИ», м. Бровари Київської обл., у складі програмної послуги в
м. Броварах Київської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):№ з/п


Програма


1.


ТОВ «ТРК «Купол»


2.


ТК «Сатурн» у формі ТОВ / ТОВ «ТРК «Академія»


3.


ТОВ «Медіамережі»


4.


КП КМР «ТК «Київ»


5.


Національна телекомпанія України («ЦК»)


6.


Національна телекомпанія України («UA: ПЕРШИЙ»)


7.


Національна телекомпанія України («К»)


8.


ДП «ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ ТЕЛЕКАНАЛ «РАДА»


9.


Національна телекомпанія України («Перший канал Українського радіо»)**


10.


Національна телекомпанія України (Другий канал – «Промінь»)**


11.


Національна телекомпанія України (Третій канал – «Радіо «Культура»)**
*при використанні цифрової технології програми поширюються у відкритому вигляді.
**для цифрової технології.Загальна кількість програм програмної послуги – 75, кількість вітчизняних програм – 61.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець