Про заяву ПП „Телерадіоагентство „Терра”, м. Чернігів, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0250-п від 25.09.2002) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 378

Про заяву ПП „Телерадіоагентство „Терра”, м. Чернігів, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0250-п від 25.09.2002)

НР № 0250-п від 25.09.2002

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву Приватного підприємства „Телерадіоагентство „Терра”, м. Чернігів (місцезнаходження юридичної особи: вул. О. Молодчого, 46, м. Чернігів, 14038; директор Сергій Петрович Мазуренко), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0250-п від 25.09.2002 у зв’язку зі зміною оператора телекомунікацій, керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішенням Національної ради від 20.01.2010 № 2, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків 13.03.2009) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00250-п від 25.09.2002 Приватного підприємства „Телерадіоагентство „Терра”, м. Чернігів, у зв’язку зі зміною оператора телекомунікацій, зазначивши: – оператор телекомунікацій – ТОВ „ТО „НіСА”, м. Чернігів.
2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПП „Телерадіоагентство „Терра”, м. Чернігів, додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0250-п від 25.09.2002.
4. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0250-п від 25.09.2002 ПП „Телерадіоагентство „Терра”, м. Чернігів, додатки 1, 2, 3, 4, 5 (дата видачі додатків 13.03.2009) вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, фінансово-економічне та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак