Про заяву ПП „ТРК „АРТ”, м. Хмельницький, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0221-м від 15.06.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 932

Про заяву ПП „ТРК „АРТ”, м. Хмельницький, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0221-м від 15.06.2004)

НР № 0221-м від 15.06.2004

12.05.2011 м. Київ Протокол № 15

Розглянувши заяву Приватного підприємства „Телерадіокомпанія „АРТ”, м. Хмельницький (юридична та фактична адреси: Вінницьке шосе, 23,
м. Хмельницький; директор Євгеній Володимирович Дронік), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0221-м від 15.06.2004 (ефірне місцеве радіомовлення: частота 103,6 МГц у м. Хмельницькому, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу; мова: українська), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення Національної ради від 16.07.2008 № 1342, лист компанії від 29.03.2011 № 16/1652, Національна рада вирішила:
1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0221-м від 15.06.2004 Приватного підприємства „Телерадіокомпанія „АРТ”, м. Хмельницький, з використанням частоти 103,6 МГц у м. Хмельницькому, потужність передавача – 1,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, оформити програмну концепцію мовлення відповідно до рішення Національної ради № 1342 від 16.07.2008, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „KISS FM”;
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 24 години на добу.
2. Оператор телекомунікацій – ПП „ТРК „АРТ”, м. Хмельницький.
3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПП „ТРК „АРТ”, м. Хмельницький, ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,6 МГц у м. Хмельницькому, обсяг мовлення – 24 години на добу. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм – (n-50), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.
4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0221-м від 15.06.2004. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередні додатки 1, 6, 7 до ліцензії на мовлення НР № 0221-м від 15.06.2004 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, правового забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки