Про заяву ПП «ТРК АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2738

Про заяву ПП «ТРК АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-ДністровськийОдеської обл. (місцезнаходження суб’єкта господарювання: вул. Приморська, буд. 29-а, м. Білгород-Дністровський Одеської обл., 67700; директор Булат Світлана Єфремівна), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1.Видати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., ліцензію провайдера програмної послуги на підставі наданої інформації:-кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням аналогової, цифрової, IPTV технологій, яка використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 85 програм – 243 канали;
-оператор телекомунікацій – ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС»,м. Білгород-Дністровський Одеської обл.;
-місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – вул. Єврейська, буд. 41, м. Білгород-ДністровськийОдеської обл.;
-строк дії ліцензії – 10 років.2.Затвердити ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.3.Затвердити ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.4.Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послугиПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-ДністровськийОдеської обл., зазначити:-територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –м. Білгород-Дністровський, с. Бритівка, с. Випасне, с. Молога, с. Салгани, с. Шабо, с. Прибрежне, смт Затока Одеської області;
-загальна кількість програм програмної послуги – 85, із них вітчизняних програм – 70;
-технології розповсюдження програм – аналогова, цифрова, IPTV.5.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».6.Провайдер програмної послуги ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.7.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-ДністровськийОдеської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – м. Білгород-Дністровський, с. Бритівка, с. Випасне, с. Молога, с. Салгани, с. Шабо,с. Прибрежне, смт Затока Одеської області; кількість програм – 85, кількість вітчизняних програм – 70, коефіцієнти врахування територіальних особливостей розповсюдження програм: N=25 для м. Білгород-Дністровського, N= по 5 для с. Бритівки, с. Випасного, с. Мологи, с. Салганів, с. Шабо,с. Прибрежного, смт Затоки, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.8.Після сплати ліцензійного збору видати ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.9.У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Булат Світлана Єфремівна.10.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.11.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2738ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ПП «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ АТВ ПЛЮС», м. Білгород-Дністровський Одеської обл.,
у складі програмної послуги в м. Білгород-Дністровському, с. Бритівці, с. Випасному, с. Молозі,
с. Салганах, с. Шабо, с. Прибрежному, смт Затоці Одеської обл.
у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):з/п


Канал прийому


Програма


1.


5


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


2.


9


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


3.


12


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


4.


36


ТОВ «ТРК «ОНЮА «Академія»


5.


49


ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»


6.


52


ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)


7.


24


ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ»


8.


21


ТОВ «ТРК «Україна»


9.


26


ТРК «Одеса Плюс» у формі ТОВ


10.


34


ТОВ «Телеодин»


11.


38


НТКУ / ТОВ ТРК «Нова Одеса»


12.


42


ТОВ «Новий канал»


13.


47


ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс»


14.


57


ПІІ у формі ТОВ «ТРК «НБМ»


15.


60


ТОВ ТРК «Град»


16.


64


ТОВ «Телестудія «Служба інформації»
*при використанні цифрової та IPTV технологій програми поширюються у відкритому вигляді.Загальна кількість програм програмної послуги – 85, кількість вітчизняних програм – 70.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець