Про заяву ПП «ТРК СФЕРА-ТВ», м. Рівне, щодо видачі ліцензії на мовлення (кабельне, логотип: «складається з фігур кола, півмісяця та з’єднаних між собою трикутників.Всі фігури розміщені у вертикальну лінію та виконані у помаранчевому ... - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2728

Про заяву ПП «ТРК СФЕРА-ТВ», м. Рівне, щодо видачі ліцензії на мовлення (кабельне, логотип: «складається з фігур кола, півмісяця та з’єднаних між собою трикутників.Всі фігури розміщені у вертикальну лінію та виконані у помаранчевому …

(РІШЕННЯ № 2728 Про заяву ПП «ТРК СФЕРА-ТВ», м. Рівне, щодо видачі ліцензії на мовлення (кабельне, логотип: «складається з фігур кола, півмісяця та з’єднаних між собою трикутників. Всі фігури розміщені у вертикальну лінію та виконані у помаранчевому кольорі»))22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. Рівне (місцезнаходження:вул. Міцкевича, 11, м. Рівне, 33013, директор Володимир Іванович Романюк), про видачу ліцензії на мовлення у багатоканальній телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ (кабельне мовлення, обсяг мовлення – 24 години на добу), керуючись статтями 23, 24, 27, 28, 31, 32, 36, 39 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та статтями 18, 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1. Видати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. Рівне, ліцензію на мовлення у багатоканальній телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ», м. Київ, зазначивши в ліцензії:– вид мовлення – кабельне;
– територіальна категорія мовлення – місцеве;
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема) – «логотип складається з фігур кола, півмісяця та з’єднаних між собою трикутників. Всі фігури розміщені у вертикальну лінію та виконані у помаранчевому кольорі»;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– адреса студії – вул. Міцкевича, 11, м. Рівне, 33013;
– оператор телекомунікацій – згідно з додатком 2 до рішення;
– провайдер програмної послуги – згідно з додатком 2 до рішення;
– канал мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– ресурс багатоканальної телемережі – згідно з додатком 2 до рішення;
– територія розповсюдження програм – згідно з додатком 2 до рішення;
– місцезнаходження головної станції – згідно з додатком 2 до рішення;
– cтрок дії ліцензії – 10 років.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. Рівне, ліцензійний збір за видачу ліцензії на мовлення (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальної телемережі) – згідно з додатком 2 до рішення, з урахуванням обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта врахування кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальних одиниць: N= 50, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення.3. Після сплати ліцензійного збору видати ПРИВАТНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. Рівне, ліцензію на мовлення.4. У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Романюк Володимир Іванович; Волкошовець Тетяна Борисівна.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, юридичне, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток 1
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2728Програмна концепція мовлення
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. РівнеЗагальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Частка програм (передач) власного виробництва: 15 годин на добу, 62,5 %;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 22 години на добу, 91,7%;
Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на добу, 8,3 %;
Формат: інформаційно-розважальний;


Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./добу)*


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


7 годин 36 хвилин


6 годин


2


Культурно-мистецькі передачі


1 година


1 година


3


Науково-просвітницькі передачі


2 години


2 години


4


Розважальні передачі


1 година


30 хвилин


5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година


30 хвилин


6


Підбірка музичних творів


1 година7


Фільмопоказ


1 година8


Передачі іншого тематичного спрямування: спортивні трансляції


(вказати тематичне спрямування)


1 година
*Заповнюється телерадіоорганізацією за наявності умов для зменшення ліцензійного збору.Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: зменшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 2
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2728Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ СФЕРА-ТВ», м. Рівне
з/п


Оператор телекомунікацій


Провайдер програмної послуги


Місцезнаходження головної станції


Канал мовлення (конвертації)


Ресурс багатоканальної телемережі


Територія розповсюдження програм (в межах території розташування багатоканальних телемереж)


1.


ТОВ «ТЕЛЕСВІТ»,
м. Київ


ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», м. Київ


вул. Рівненська, 76-а, офіс 324,м. Луцьк


31


1 канал


м. Луцьк, в межах території розташування багатоканальної телемережі ТОВ «ТЕЛЕСВІТ»,


м. КиївНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю /підпис/ Т. Мироненко