Про заяву ПП ТРО „Ух-радіо”, м. Тернопіль, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0201-м від 06.05.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 383

Про заяву ПП ТРО „Ух-радіо”, м. Тернопіль, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0201-м від 06.05.2004)

НР № 0201-м від 06.05.2004

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву ПП ТРО „Ух-радіо”, м. Тернопіль (юридична та фактична адреси: вул. Руська, 52, м. Тернопіль, 46025; директор Тетяна Андріївна Фартушняк), про продовження строку дії ліцензії на мовлення
НР № 0201-м від 06.05.2004 (ефірне радіомовлення з використанням частоти 101,1 у м. Тернополі, Р=0,5 кВт, загальний обсяг мовлення 12 годин на добу у відрізках часу, мова: українська, територіальна категорія мовлення: місцеве), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0201-м від 06.05.2004 Приватного підприємства телерадіоорганізації „Ух-радіо”, м. Тернопіль, з використанням частоти 101,1 у м. Тернополі, Р=0,5 кВт, зазначивши у ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Ух-радіо”;
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення: згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення: згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення: згідно з додатком 3 до рішення.
2. Оператор телекомунікацій – ПП ТРО „Українська хвиля”, м. Тернопіль.
3. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати ліцензійного збору та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0201-м від 06.05.2004. При видачі ліцензії з продовженим строком дії попередні додатки 1, 6 до ліцензії на мовлення НР № 0201-м від 06.05.2004 вилучаються та вважаються недійсними.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, фінансово-економічне, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки