Про заяву ПП „Жалубак”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., щодо анулювання ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0819-п від 22.04.2010) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 328

Про заяву ПП „Жалубак”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., щодо анулювання ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0819-п від 22.04.2010)

НР № 0819-п від 22.04.2010

23.02.2011 м. Київ Протокол № 7

Розглянувши заяву Приватного підприємства „Жалубак”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл. (місцезнаходження юридичної особи: вул. Б. Хмельницького, буд. 240, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл, 08400; директор Жалубак М. І.), щодо анулювання ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0819-п від 22.04.2010, керуючись статтею 37 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та статтею 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Анулювати ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0819-п від 22.04.2010 ПП „Жалубак”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., після видачі ліцензії провайдера програмної послуги ПП „Жалубак”, згідно з заявою № 7/1272 від 08.12.2010.
2. Зобов’язати ПП „Жалубак”, м. Переяслав-Хмельницький Київської обл., повернути до Національної ради ліцензію провайдера програмної послуги НР № 0819-п від 22.04.2010 протягом десяти днів.
3. Виконання цього рішення покласти на управління ліцензування телерадіомовлення та управління координації роботи представників та секретаріатів представників.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Мудрак Л.М.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак