Про заяву ПрАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0284-м від 10.09.2007) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1228

Про заяву ПрАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0284-м від 10.09.2007)

НР № 0284-м від 10.09.2007

22.06.2011 м. Київ Протокол № 20

Розглянувши заяву Приватного акціонерного товариства „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ (юридична та фактична адреси: вул. Івана Шевцова, буд. 1, м. Київ, 03113; голова правління Володимир Володимирович Бородянський), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0284-м від 10.09.2007 (супутникове мовлення, телебачення, логотип: „С”, „Ти вдома”) у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми, складу наглядової ради, організаційно-правової форми оператора телекомунікацій, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0284-м від 10.09.2007 Закритого акціонерного товариства „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми, складу наглядової ради, організаційно-правової форми оператора телекомунікацій, зазначивши:
– оператор телекомунікацій – ПрАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПрАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна організаційно-правової форми, складу наглядової ради, організаційно-правової форми оператора телекомунікацій – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПрАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ, ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін – до 10.09.2017.
4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія ЗАТ „Міжнародний Медіа Центр – СТБ”, м. Київ, НР № 0284-м від 10.09.2007 вважається недійсною та вилучається.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, бухгалтерської служби та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак