Про заяву ПрАТ «НАШЕ РАДІО», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00441-м від 31.03.2015) (ефірне, позивні: «Наше радіо») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 1258

Про заяву ПрАТ «НАШЕ РАДІО», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00441-м від 31.03.2015) (ефірне, позивні: «Наше радіо»)


13.08.2015 м. Київ Протокол № 24Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАШЕ РАДІО», м. Київ (місцезнаходження: вул. Отто Шмідта, 6, м. Київ, 04107; генеральний директор Андрій Васильович Павленко), щодо переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00441-м від 31.03.2015 (ефірне радіомовлення з використанням частот: 106,2 МГц у м. Херсоні, потужність передавача – 1,0 кВт та 103,2 МГц у м. Судаку, АР Крим, потужність передавача – 0,1 кВт, обсяг мовлення – по 24 години на добу) у зв’язку зі зміною складу наглядової ради, складу редакційної ради, банківських реквізитів ТРО, способу забезпечення охорони студійних приміщень, банківських реквізитів власника та назви вулиці адреси студії, керуючись статтями 12, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», враховуючи рішення Національної ради від 21.05.2015 № 711 «Про внесення змін до форми ліцензії на мовлення та додатка 4 до ліцензії на мовлення», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 09.06.2015 за № 680/27125, Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00441-м від 31.03.2015 (дата видачі бланка ліцензії 31.03.2015) та додатки 1, 2 та 5 (дата видачі додатків 31.03.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00441-м від 31.03.2015 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАШЕ РАДІО», м. Київ, у зв’язку зі зміною складу наглядової ради, складу редакційної ради, банківських реквізитів ТРО, способу забезпечення охорони студійних приміщень, банківських реквізитів власника та назви вулиці адреси студії, зазначивши в ліцензії:– адреса студії: м. Київ, вул. Кирилівська, 104-с.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги нарахувати ПрАТ «НАШЕ РАДІО», м. Київ, плату за внесення до ліцензії на мовлення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу наглядової ради, складу редакційної ради, банківських реквізитів ТРО, способу забезпечення охорони студійних приміщень, банківських реквізитів власника та назви вулиці адреси студії – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПрАТ «НАШЕ РАДІО», м. Київ, переоформлені бланк ліцензії на мовлення НР № 00441-м та додатки 1, 2 та 5 до ліцензії на мовлення НР № 00441-м від 31.03.2015.4. При видачі ПрАТ «НАШЕ РАДІО», м. Київ, переоформлених бланка ліцензії на мовлення НР № 00441-м та додатків 1, 2 та 5 до ліцензії на мовлення НР № 00441-м від 31.03.2015, попередні бланк ліцензії на мовлення НР № 00441-м (дата видачі бланка ліцензії 31.03.2015) та додатки 1, 2 та 5 (дата видачі додатків 31.03.2015) вважаються недійсними та вилучаються. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 31.03.2022.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне, радіочастотного ресурсу та технічного контролю.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Перший заступник голови Національної ради/підпис/О. Герасим’юкВідповідальний секретар/підпис/К. Котенко