Про заяву ПРАТ „РАДІО ТРЕК”, м. Рівне, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0770-м від 14.05.2002) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2256

Про заяву ПРАТ „РАДІО ТРЕК”, м. Рівне, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0770-м від 14.05.2002)

НР № 0770-м від 14.05.2002

21.09.2011 м. Київ Протокол № 32Розглянувши заяву ПРАТ „РАДІО ТРЕК”, м. Рівне (юридична та фактична адреси: вул. 16 липня, 38, м. Рівне, 33000; генеральний директор Галина Григорівна Кульчинська), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 0770-м від 14.05.2002 (ефірне місцеве радіомовлення з використанням частоти 106,4 МГц у м. Рівному, Р=2,0 кВт, обсяг мовлення – 24 години на добу, мова: українська) у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми власності, керуючись статтями 23, 27, 28, 31, 35, 37 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада


вирішила:
1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 0770-м від 14.05.2002 Закритого акціонерного товариства «Радіо Трек», м. Рівне, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми власності, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Радіо Трек – 106,4 FM”;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 24 години на добу;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– територіальна категорія мовлення: місцеве;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення.
2. Управлінню бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ПРАТ „РАДІО ТРЕК”, м. Рівне, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна організаційно-правової форми власності – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПРАТ „РАДІО ТРЕК”, м. Рівне, переоформлену ліцензію на мовлення, строк дії залишається без змін – до 15.05.2016.
4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення ліцензія НР № 0770-м від 14.05.2002 вважається недійсною та вилучається.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, бухгалтерської служби, науково-технічного і частотного розвитку, правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.Голова Національної ради /підпис/ В. МанжосовЗаступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток 1
до рішення Національної ради
21.09.2011 № 2256Програмна концепція мовлення
ПРАТ „РАДІО ТРЕК”, м. РівнеI. “Мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі”: українська;
ІІ. Частка програм власного виробництва: 24 години на добу, 100%;
ІІI. Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (в тому числі власного виробництва): 24 години на добу, 100%;
ІV. Формат (відповідно до програмної концепції): музично-інформаційний;
V. Жанровий розподіл програмного наповнення:
Розподіл


програмного наповнення


Загальний обсяг


на добу


(год. хв./добу)


Обсяг власного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг національного продукту


(год. хв./добу)


Обсяг іноземного продукту


(год. хв./добу)


Програми та передачі, які передбачається ретранслювати


(год. хв./добу)


1


2


3


4


5


6


7


1


Інформаційно-аналітичні і публіцистичні передачі


6 годин


6 годин


6 годин
2


Культурно-мистецькі передачі


1 година


1 година


1 година
3


Науково-просвітницькі передачі


1 година


1 година


1 година
4


Розважально-музичний (в т.ч.: музичні передачі, інтерактивні передачі, ігрові шоу, передачі по заявкам, тощо…)


3 години


3 години


3 години
5


Підбірка музичних творів (для радіомовлення)


10 годин


10 годин


10 годин
6


Дитячі передачі


1 година


1 година


1 година
7


Фільмопоказ (для телебачення)8


Інше :реклама
1 година 30 хвилин
1 година 30 хвилин
1 година 30 хвилин
елементи оформлення ефіру


15 хвилин


15 хвилин


15 хвилин
анонси


15 хвилин


15 хвилин


15 хвилин
телеторгівляЗаступник начальника
контрольно-аналітичного управління /підпис/ О. Кривша

Додаток 2
до рішення Національної ради
21.09.2011 № 2256Докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення
ПРАТ „РАДІО ТРЕК”, м. РівнеТериторіальна категорія мовлення: місцеве


№ з/п


Місцезнаходження передавача


Частота / канал мовлення


Потужність передавача (кВт)


Територія розповсюдження програм


1.


м. Рівне


(с. Антопіль)


106,4 МГц


2,0


м. Рівне та прилеглі райони
Начальник управління науково-технічного
і частотного розвитку /підпис/Т. Мироненко