Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00363-м від 06.12.2014) (супутникове, логотип: «34») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2747

Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00363-м від 06.12.2014) (супутникове, логотип: «34»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ (місцезнаходження: вул. Леніна, буд. 14, м. Дніпропетровськ, 49000; генеральний директор Руслан Володимирович Пахомов), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00363-м від 06.12.2014 (супутникове мовлення, телебачення, логотип: «34») у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00363-м від 06.12.2014 (дата видачі бланка ліцензії 06.12.2014) та додатки 1 (дата видачі додатка 09.04.2015), 4 (дата видачі додатка 20.11.2015) до ліцензії на мовлення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зазначивши в ліцензії:– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ:2.1. ліцензійний збір за зміну програмної концепції мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (супутникове мовлення (телебачення)), з урахуванням раніше сплаченої суми, середньодобового обсягу мовлення – 24 години на добу, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення;2.2. ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: приведення ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами) – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»,
м. Дніпропетровськ, переоформлену ліцензію на мовлення НР № 00363-м від 06.12.2014 та додатки 1, 4.4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00363-м від 06.12.2014 та додатків 1, 4 до ліцензії на мовлення ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, попередня ліцензія на мовлення НР № 00363-м від 06.12.2014 (дата видачі бланка ліцензії 06.12.2014) та додатки 1 (дата видачі додатка 09.04.2015), 4 (дата видачі додатка 20.11.2015) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на відповідального секретаря Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2747Програмна концепція мовлення
ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ (понеділок – п’ятниця)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: науково-просвітницький, інформаційний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


4 години2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


6 годин4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


4 години 40 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування


Програмна концепція мовлення ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»,
м. Дніпропетровськ(субота, неділя)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: науково-просвітницький, інформаційний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


3 години2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


6 годин4


Розважальні передачі


3 години5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


2 години 40 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування


Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк