Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00483-м від 25.10.2011) (ефірне, логотип: «34») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2744

Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00483-м від 25.10.2011) (ефірне, логотип: «34»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ (місцезнаходження: вул. Леніна, буд. 14, м. Дніпропетровськ, 49000; генеральний директор Руслан Володимирович Пахомов), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00483-м від 25.10.2011 (ефірне регіональне телебачення з використанням 3 ТВК у м. Павлограді, обсяг мовлення – 4 години на добу у відрізках часу) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада вирішила:1. Переоформити ліцензію на мовлення НР № 00483-м від 25.10.2011 (дата видачі бланка ліцензії 09.04.2015) та додатки 1 (дата видачі додатка 09.04.2015), 4 (дата видачі додатка 20.11.2015) до ліцензії на мовлення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення та приведенням ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами), зазначивши в ліцензії:– програмна концепція мовлення – згідно з додатками 1-3 до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, ліцензійний збір за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення та приведення ліцензії у відповідність до форми ліцензії на мовлення, затвердженої рішенням Національної ради від 18.12.2013 № 2433 (зі змінами) – в розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»,м. Дніпропетровськ, переоформлену ліцензію на мовлення НР № 00483-м від 25.10.2011 та додатки 1, 4.4. При видачі переоформленої ліцензії на мовлення НР № 00483-м від 25.10.2011 та додатків 1, 4 до ліцензії на мовлення ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, попередня ліцензія на мовлення НР № 00483-м від 25.10.2011 (дата видачі бланка ліцензії 09.04.2015) та додатки 1 (дата видачі додатка 09.04.2015), 4 (дата видачі додатка 20.11.2015) до ліцензії на мовлення вважаються недійсними та вилучаються.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток 1
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2744Програмна концепція мовлення
ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ (понеділок – четвер)Загальний обсяг мовлення: 4 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 2 години на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на добу, 50%;
Формат: науково-просвітницький, інформаційний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення

з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


1 година2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


1 година 40 хвилин4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування

Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 2
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2744Програмна концепція мовлення
ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ (п’ятниця)Загальний обсяг мовлення: 4 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 2 години на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на добу, 50%;
Формат: науково-просвітницький, інформаційний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення


з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


45 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


2 години4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування

Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. КіфлюкДодаток 3
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2744Програмна концепція мовлення
ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ (субота, неділя)Загальний обсяг мовлення: 4 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 2 години на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 2 години на добу, 50%;
Формат: науково-просвітницький, інформаційний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення


з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


15 хвилин2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


2 години 25 хвилин4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)
6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ
8


Передачі іншого тематичного спрямування


Конкурсні умови залишаються без змін.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк