Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00484-м від 11.09.2015) (ефірне, логотип: «34») - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2745

Про заяву ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 00484-м від 11.09.2015) (ефірне, логотип: «34»)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ (місцезнаходження: вул. Леніна, буд. 14, м. Дніпропетровськ, 49000; генеральний директор Руслан Володимирович Пахомов), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 00484-м від 11.09.2015 (ефірне регіональне телебачення з використанням 34 ТВК у м. Дніпропетровську, обсяг мовлення – 24 години на добу) у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, керуючись статтями 28, 31, 35 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтями 18 та 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1. Переоформити додаток 4 (дата видачі додатка 20.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00484-м від 11.09.2015 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»,м. Дніпропетровськ, у зв’язку зі зміною програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення.2. Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 412, нарахувати ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, ліцензійний збір за зміну програмної концепції мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (34 ТВК у м. Дніпропетровську) з територією розповсюдження програм: м. Дніпропетровськ (міськрада),м Дніпродзержинськ (міськрада), м. Новомосковськ (міськрада), райони: Дніпропетровський, Новомосковський, Петриківський, Синельниківський, Солонянський, з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 24 години на добу, коефіцієнта, який враховує територіальні особливості розповсюдження програм (n=200), розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення.3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»,м. Дніпропетровськ, переоформлений додаток 4 до ліцензії на мовлення НР № 00484-м від 11.09.2015.4. При видачі переоформленого додатка 4 до ліцензії на мовлення НР № 00484-м від 11.09.2015 ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА», м. Дніпропетровськ, попередній додаток 4 (дата видачі додатка 20.11.2015) до ліцензії на мовлення НР № 00484-м від 11.09.2015 вважається недійсним та вилучається.5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2745
Програмна концепція мовлення
ПрАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»,
м. Дніпропетровськ понеділок – п’ятниця)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу


*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: науково-просвітницький, інформаційний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


4 години2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


6 годин4


Розважальні передачі
5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


4 години 40 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування


Програмна концепція мовлення рАТ «ТЕЛЕВІЗІЙНА СЛУЖБА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА»,
м. Дніпропетровськ субота, неділя)Загальний обсяг мовлення: 24 години на добу;
Мінімальна частка національного аудіовізуального продукту (у тому числі власного виробництва): 12 годин на добу, 50%;
Обсяг частки пісень державною мовою та/або іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу, поширених протягом доби, а також у кожному проміжку часу між 07:00 та 14:00 і між 15:00 та 22:00 (для радіомовлення)


Частка пісень


з 08.11.2016*


з 08.11.2017*


з 08.11.2018


державною мовою

іноземними мовами, які є офіційними мовами Європейського Союзу*Заповнюється у разі видачі (переоформлення) ліцензії до 08 листопада 2018 року.


Максимальна частка аудіовізуальної продукції іноземного виробництва: 12 годин на добу, 50%;
Формат: науково-просвітницький, інформаційний;
Розподіл програмного наповнення – не менше 65 % від загального обсягу мовлення
з/п


Структурні елементи програмного наповнення


Мінімальний обсяг на добу
(год., хв./ добу)


Мінімальний обсяг власного продукту
(год., хв./ добу)


1


Інформаційно-аналітичні та публіцистичні передачі


3 години2


Культурно-мистецькі передачі
3


Науково-просвітницькі передачі


6 годин4


Розважальні передачі


3 години5


Дитячі передачі та аудіовізуальні твори, розраховані на дитячу аудиторію


(час трансляції 06:00 – 22:00, крім спеціалізованих каналів дитячого мовлення)


1 година6


Підбірка музичних творів
7


Фільмопоказ


2 години 40 хвилин8


Передачі іншого тематичного спрямування

Обсяг зменшення або збільшення розміру ліцензійного збору за програмне наповнення: збільшення на 30 %.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення /підпис/ Р. Кіфлюк