Про заяву Телестудії „ТБ Кагарлик”, м. Кагарлик Київської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1199-м від 03.12.2010) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 374

Про заяву Телестудії „ТБ Кагарлик”, м. Кагарлик Київської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1199-м від 03.12.2010)

НР № 1199-м від 03.12.2010

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву Телестудії „ТБ Кагарлик”, м. Кагарлик Київської обл. (юридична та фактична адреси: площа Незалежності, 1, м. Кагарлик, Київська обл., 09200; директор Григорій Тарасович Лавриненко), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1199-м від 03.12.2010 (ефірне місцеве телебачення: 27 ТВК у м. Кагарлику Київської обл., потужність передавача – 0,05 кВт, обсяг мовлення – 4 години на добу у відрізках часу мовлення, мова: українська не менше 75%) у зв’язку зі зміною власників, керуючись статтями 27, 31, 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 3 (дата видачі додатків 03.12.2010) до ліцензії на мовлення НР № 1199-м від 03.12.2010 Телестудії „ТБ Кагарлик”, м. Кагарлик Київської обл., у зв’язку зі зміною власників.
2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати Телестудії „ТБ Кагарлик”, м. Кагарлик Київської обл., переоформлені додатки 1, 3 до ліцензії на мовлення НР № 1199-м від 03.12.2010.
4. При видачі переоформлених додатків Телестудії „ТБ Кагарлик”, м. Кагарлик Київської обл., додатки 1, 3 (дата видачі додатків 03.12.2010) до ліцензії на мовлення НР № 1199-м від 03.12.2010 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак