Про заяву ТОВ „Чорноморська ТРК”, м. Сімферополь, АР Крим, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0988-м від 28.05.2004) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 389

Про заяву ТОВ „Чорноморська ТРК”, м. Сімферополь, АР Крим, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0988-м від 28.05.2004)

НР № 0988-м від 28.05.2004

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія”, м. Сімферополь, АР Крим (юридична та фактична адреси: вул. Радіо, 4, м. Сімферополь, АР Крим, 95038; президент Тетяна Олександрівна Красікова), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0988-м від 28.05.2004 (ефірне регіональне (в межах області) телебачення з використанням 37 ТВК у м. Новій Петрівці, Р=0,1 кВт, 31 ТВК у м. Совєтському, Р=0,1 кВт, 33 ТВК у
м. Чорноморському, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення по 24 години на добу, мова: українська не менше 50%), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Керуючись пунктом „б” частини 7 статті 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, відмовити ТОВ „Чорноморська телерадіокомпанія”, м. Сімферополь, АР Крим, у продовженні строку дії ліцензії на мовлення НР № 0988-м від 28.05.2004.
2. Оголосити конкурс на отримання ліцензії на мовлення з використанням 37 ТВК у м. Новій Петрівці, Р=0,1 кВт, 31 ТВК у м. Совєтському, Р=0,1 кВт, 33 ТВК у м. Чорноморському, Р=0,5 кВт, обсяг мовлення по 24 години на добу.
3. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, правового забезпечення та науково-технічного і частотного розвитку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак