Рішення номер 785

Про заяву ТОВ „ЧТС”, м. Чернівці, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0792-п від 29.12.2007)

НР № 0792-п від 29.12.2007

13.04.2011 м. Київ Протокол № 12

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Чернівецькі телекомунікаційні системи”, м. Чернівці (місцезнаходження юридичної особи: вул. Ентузіастів, 9-а, кв. 34, м. Чернівці, 58032; директор Борис Володимирович Шалімов), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0792-п від 29.12.2007 у зв’язку зі зміною складу власників, збільшенням території розташування багатоканальної телемережі, збільшенням кількості домогосподарств до 96837, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 72 каналів, збільшенням кількості програм до 75 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31, 35, 39, 40, 42, 47 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада

вирішила:

1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4 та 5 (дата видачі додатків 15.12.2009) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0792-п від 29.12.2007 Товариству з обмеженою відповідальністю „Чернівецькі телекомунікаційні системи”, м. Чернівці, у зв’язку зі зміною складу власників, збільшенням території розташування багатоканальної телемережі, збільшенням кількості домогосподарств до 96837, збільшенням ресурсу багатоканальної телемережі до 72 каналів, збільшенням кількості програм до 75 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши в ліцензії:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 75 програм – 72 канали;
– кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 96837;
– територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – м. Чернівці.

2. Затвердити ТОВ „ЧТС”, м. Чернівці, загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.

3. Провайдер програмної послуги ТОВ „ЧТС”, м. Чернівці, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

4. Зобов’язати ТОВ „ЧТС”, м. Чернівці, протягом місяця з дати прийняття цього рішення надати до Національної ради копію оновленого договору з Дирекцією телерадіопрограм Верховної Ради України, м. Київ.

5. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України.
Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „ЧТС”, м. Чернівці, додатки 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0792-п від 29.12.2007.

7. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5 та 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0792-п від 29.12.2007 ТОВ „ЧТС”, м. Чернівці, додатки 1, 2, 3, 4 та 5 (дата видачі додатків 15.12.2009) вважаються недійсними та вилучаються.

8. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток