Про заяву ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00165-п від 20.01.2011) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2765

Про заяву ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00165-п від 20.01.2011)

НР № 00165-п від 20.01.2011


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ (місцезнаходження суб’єкта господарювання: вул. Смоленська, буд. 31-33, м. Київ, 03057; директор Балашева Марина Олександрівна), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00165-п від 20.01.2011 у зв’язку зі зменшенням загальної кількості програм програмної послуги до 86 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада вирішила:1.Переоформити додаток (дата видачі додатка 15.07.2015) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00165-п від 20.01.2011 ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, у зв’язку зі зменшенням загальної кількості програм програмної послуги до 86 та зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши:-загальна кількість програм програмної послуги – 86, із них вітчизняних програм – 59.2.Затвердити ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.3.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».4.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зменшення загальної кількості програм програмної послуги, зміна загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.5.Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видатиТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, додаток до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00165-п від 20.01.2011.6.При видачі переоформленого додатка до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00165-п від 20.01.2011 ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, додаток (дата видачі додатка 15.07.2015) вважається недійсним та вилучається.7.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2765
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, у складі програмної послуги в м. Києві
у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги* (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):
№ з/п


Канал прийому


Програма


1.


2


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


2.


4


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


3.


9


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


4.


32


ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)


5.


50


ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»


6.


52


ТОВ «Новий канал»


7.


11


ТОВ «ТРК «Україна»


8.


42


ПрАТ «ТК «ТЕТ»


9.


48


ТОВ «ТРК «Експрес-інформ»


10.


7


ТОВ «Гравіс-Кіно»


11.


35ТОВ «Гравіс»


12.


40


ТОВ «Телеодин»


13.


37


ТОВ «Телестудія «Служба інформації»


14.


25


ТОВ «Телеканал «Тоніс»


15.


58


ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс»


16.


30


КП КМР «Телекомпанія «Київ»


17.


56


ТОВ «ТРК «Купол»


18.


27


ТОВ «ТРК «Академія» / ТК «Сатурн» у формі ТОВ
*при використанні цифрової та IPTV технологій програми поширюються у відкритому вигляді.Загальна кількість програм програмної послуги – 86, кількість вітчизняних програм – 59.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець