Рішення номер 1400

Про заяву ТОВ «ДАТАГРУП МЕДІА», м. Київ, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00201-п від 21.12.2010, Новокодацький район м. Дніпра)