Про заяву ТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00107-п від 09.08.2013, IPTV) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2762

Про заяву ТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 00107-п від 09.08.2013, IPTV)

НР № 00107-п від 09.08.2013, IPTV


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси (місцезнаходження суб’єкта господарювання: б-р Шевченка, буд. 242-а,кімната 802, м. Черкаси, 18000; директор Черкас Ігор Генріхович), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00107-п від 09.08.2013 у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, зменшенням загальної кількості програм програмної послуги до 81, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, Національна рада вирішила:1.Переоформити ліцензію провайдера програмної послуги НР № 00107-п від 09.08.2013 та додаток (дата видачі додатка 25.05.2015) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, у зв’язку зі зміною організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, зменшенням загальної кількості програм програмної послуги до 81, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зазначивши:-загальна кількість програм програмної послуги – 81, із них вітчизняних програм – 56.2.Затвердити ТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.3.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».4.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна організаційно-правової форми суб’єкта господарювання, зменшення загальної кількості програм програмної послуги, зміною загальної концепції (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.5.Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видатиТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, переоформлений бланк ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00107-п від 09.08.2013 та додаток до ліцензії. Строк дії ліцензії залишається без змін – до 09.08.2023.6.При видачі переоформленої ліцензії провайдера програмної послугиНР № 00107-п від 09.08.2013 та додатка до ліцензії ТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, попередній бланк ліцензії провайдера програмної послуги НР № 00107-п від 09.08.2013 та додаток (дата видачі додатка 25.05.2015) вважаються недійсними та вилучаються.7.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, фінансової та бухгалтерської служби, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, контролю та аналізу телерадіомовлення, юридичне.8.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Черниша.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2762ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ТОВ «ФІРМА «МЕГАСТАЙЛ-СЕРВІС», м. Черкаси, у складі програмної послуги в
м. Черкасах у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):


№ з/п


Канал прийому


Програма


1.


3


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


2.


7


ТОВ «ТРК «ВІККА»


3.


12


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


4.


22


ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ»


5.


29


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


6.


33


ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)


7.


39


ПІІ у формі ТОВ «ТРК «НБМ»


8.


41


ТОВ «ТРК «Україна»


9.


43


НТКУ


10.


47


ТОВ «ТРО «Мульті Медіа Сервіс»


11.


49


ТОВ «Телеодин»


12.


51


ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»


13.


57


ТОВ «Новий канал»


14.


64


ТОВ «Телестудія «Служба інформації»Загальна кількість програм програмної послуги – 81, кількість вітчизняних програм – 56.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець