Рішення номер 911

Про заяву ТОВ фірми „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 0904-м від 13.04.2009)

НР № 0904-м від 13.04.2009

12.05.2011 м. Київ Протокол № 15

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю фірми „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл. (юридична адреса: вул. Набережна, 18, кв. 114, м. Енергодар Запорізької обл., 71502; фактична адреса:
пр-т Будівельників, 22, а/с 24, м. Енегодар Запорізької обл., 71502; директор Анатолій Григорович Фощан), щодо переоформлення ліцензії НР № 0904-м від 13.04.2009 на мовлення у багатоканальній телемережі ТОВ фірми „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл. (кабельне мовлення, логотип: „EnTV”) у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, відрізків часу та програмної концепції мовлення, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2010, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 4, 6, 7, 8 (дата видачі додатків 13.04.2009) до ліцензії на мовлення НР № 0904-м від 13.04.2009 Товариства з обмеженою відповідальністю фірми „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл., у зв’язку зі зміною складу редакційної ради, відрізків часу та програмної концепції мовлення, згідно з додатком до рішення, зазначивши:
– провайдер програмної послуги – ТОВ фірма „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл.;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 12 годин на добу, згідно з відрізками часу: 06.00 – 07.00, 09.00 – 16.30, 18.30 – 22.00.
2. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ фірмі „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл., плату за внесення змін до ліцензії, які:
2.1 не впливають на розмір ліцензійного збору: зміна складу редакційної ради та відрізків часу – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення;
2.2 впливають на розмір ліцензійного збору: зміна програмної концепції мовлення – провести новий розрахунок розміру ліцензійного збору (кабельне мовлення з територією розповсюдження програм (у межах території розташування багатоканальної телемережі – м. Енергодар Запорізької обл.) з урахуванням раніше сплаченої суми, обсягу мовлення – 12 год/добу, коефіцієнта врахування кількості населення, яке проживає на території розповсюдження програм в межах адміністративно-територіальної одиниці N=25, розміру мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмної концепції мовлення.
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ фірмі „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл., переоформлені додатки 1, 4, 6, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР № 0904-м від 13.04.2009.
4. При видачі ТОВ фірмі „ОРІОН”-Лтд, м. Енергодар Запорізької обл., переоформлених додатків 1, 4, 6, 7, 8 до ліцензії на мовлення НР № 0904-м від 13.04.2009, додатки 1, 4, 6, 7, 8 (дата видачі додатків 13.04.2009) вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток