Рішення номер 927

Про заяву ТОВ фірми „Волинь”, м. Київ, щодо продовження строку дії ліцензії на мовлення (НР № 0252-м від 25.06.2004)

НР № 0252-м від 25.06.2004

12.05.2011 м. Київ Протокол № 15

Розглянувши заяву ТОВ фірми „Волинь”, м. Київ (юридична адреса: вул. Пухівська, будинок 1-а, м. Київ, 02222; фактична адреса: вул. Фрунзе, 104 „с”, м. Київ, 04080; директор Давид Геннадійович Білик), про продовження строку дії ліцензії на мовлення НР № 0252-м від 25.06.2004 (ефірне мережне радіомовлення: частота 103,2 МГц у м. Кривому Розі, частота 106,4 МГц у
м. Миколаєві, частота 101,6 МГц у м. Черкасах; загальний обсяг мовлення по 24 години на добу; мова: українська не менше 75 %; територіальна категорія мовлення: регіональне), керуючись статтями 12, 23, 24, 31, 33 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2010 (чисельність наявного населення України), враховуючи рішення Національної ради від 30.03.2011 № 596, Національна рада вирішила:
1. Продовжити строк дії ліцензії на мовлення НР № 0252-м від 25.06.2004 Товариства з обмеженою відповідальністю фірми „Волинь”, м. Київ, з використанням частоти 103,2 МГц у м. Кривому Розі, частоти 106,4 МГц у
м. Миколаєві, частоти 101,6 МГц у м. Черкасах, обсяг мовлення по 24 години на добу, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення: ефірне (радіомовлення);
– вихідні дані (логотип, позивні, емблема): „Радіо Алла”;
– строк дії ліцензії: 7 років;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком 1 до рішення;
– докладні характеристики каналу мовлення, мережі мовлення – згідно з додатком 2 до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – по 24 години на добу.
2. Оператор телекомунікацій – ТОВ фірма „Волинь”, м. Київ.
3. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунку розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, провайдера програмної послуги, визначення плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ фірмі „Волинь”, м. Київ, ліцензійний збір за продовження строку дії ліцензії на мовлення з використанням частоти 103,2 МГц у м. Кривому Розі, частоти 106,4 МГц у м. Миколаєві, частоти 101,6 МГц у м. Черкасах, обсяг мовлення по 24 години на добу. Врахувати коефіцієнт територіальної особливості розповсюдження програм згідно з додатком 2 до рішення, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення та програмну концепцію мовлення.
4. Здійснити видачу ліцензії на мовлення за умови сплати за переоформлення відповідно до рішення Національної ради від 30.03.2011 № 596, ліцензійного збору за продовження та після закінчення строку дії ліцензії на мовлення НР № 0252-м від 25.06.2004. При видачі ліцензії на мовлення з продовженим строком дії попередні додатки 1, 6 до ліцензії на мовлення НР № 0252-м від 25.06.2004 вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, контрольно-аналітичне, правового забезпечення, науково-технічного і частотного розвитку, фінансово-економічне.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради І. Опілат.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додатки