Рішення номер 843

Про заяву ТОВ „Густав”, м. Тернопіль, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР № 0747-п від 20.07.2009)

НР № 0747-п від 20.07.2009

27.04.2011 м. Київ Протокол № 14

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Густав”, м. Тернопіль (місцезнаходження юридичної особи: б-р Т. Шевченка, буд. 11, м. Тернопіль, 46001; директор Іван Анатолійович Кучеренко), про переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0747-п від 20.07.2009 у зв’язку зі зменшенням кількості програм до 55 та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), зміною оператора телекомунікацій, керуючись статтями 1, 24, 27, 31, 32, 39, 40, 42 Закону України “Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18, 24 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” і рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 4, 5 (дата видачі додатків 09.12.2009), 2, 3 (дата видачі додатків 20.07.2009) до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0747-п від 20.07.2009 Товариства з обмеженою відповідальністю „Густав”, м. Тернопіль, у зв’язку зі зменшенням кількості програм до 55, зміною оператора телекомунікацій та зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення, зазначивши:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 55 програм – 52 канали.
2. Затвердити ТОВ „Густав”, м. Тернопіль, загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Провайдер програмної послуги ТОВ „Густав”, м. Тернопіль, зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
4. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „Густав”, м. Тернопіль, плату за внесення змін до ліцензії, які не впливають на розмір ліцензійного збору: зменшення кількості програм, зміна загальної концепції (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) та зміна оператора телекомунікацій – у розмірі однієї мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
5. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ „Густав”, м. Тернопіль, додатки 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0747-п від 20.07.2009.
6. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4, 5, 6 до ліцензії провайдера програмної послуги НР № 0747-п від 20.07.2009 ТОВ „Густав”, м. Тернопіль, додатки 1, 4, 5 (дата видачі додатків 09.12.2009), 2, 3 (дата видачі додатків 20.07.2009) вважаються недійсними та вилучаються.
7. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток