Про заяву ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги (ІРТV) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 2742

Про заяву ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги (ІРТV)


22.12.2016 м. Київ Протокол № 45Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл. (місцезнаходження суб’єкта господарювання: вул. Дзержинського,буд. 17, м. Первомайськ Миколаївської обл., 55200; директор Кукушкін Анатолій Валерійович), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись Законами України «Про телебачення і радіомовлення», «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Положенням про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297, офіційними даними Державної служби статистики на 01.01.2016 (чисельність наявного населення України), Національна рада вирішила:1.Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., ліцензію провайдера програмної послуги на підставі наданої інформації:-кількість каналів (ресурс) багатоканальної телемережі з використанням технології ІРТV, яка використовується для ретрансляції зазначеної у додатку до рішення 31 програми – 29 каналів;
-оператор телекомунікацій – ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл.;
-місцезнаходження головної (базової) станції, ретрансляторів, передавача мультиплексу – б-р Миру, буд. 3, м. Первомайськ Миколаївської обл.;
-строк дії ліцензії – 10 років.2.Затвердити ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., перелік програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.3.Затвердити ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., загальну концепцію (принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), згідно з додатком до рішення.4.Відповідно до Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги в ліцензії провайдера програмної послугиТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., зазначити:-територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі –м. Первомайськ Миколаївської області;
-загальна кількість програм програмної послуги – 31, із них вітчизняних програм – 31;
-технологія розповсюдження програм – ІРТV.5.На підставі Закону України «Про телебачення і радіомовлення» зазначити в ліцензії провайдера програмної послуги: з 1 січня 2017 року склад універсальної програмної послуги повинен відповідати вимогам Закону України «Про телебачення і радіомовлення». Зобов’язати ліцензіата переоформити ліцензію провайдера програмної послуги, дотримуючись вимог Закону України «Про телебачення і радіомовлення».6.Провайдер програмної послуги ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.7.Управлінню фінансової та бухгалтерської служби, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахуватиТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., ліцензійний збір за видачу ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – м. Первомайськ Миколаївської обл.; кількість програм – 31, кількість вітчизняних програм – 31, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм N= 25, розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.8.Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ «ІНТЕЛЕСІ»,м. Первомайськ Миколаївської обл., ліцензію провайдера програмної послуги.9.Внести ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., до Державного реєстру суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.10.У Державному реєстрі суб’єктів інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення зазначити таких кінцевих бенефіціарних власників (контролерів): Кукушкін Анатолій Валерійович, Кукушкіна Наталія Володимирівна.11.Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування, контролю та аналізу телерадіомовлення, радіочастотного ресурсу та технічного контролю, фінансової та бухгалтерської служби, юридичне.12.Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради О. Ільяшенка.
Голова Національної ради/підпис/Ю. АртеменкоВідповідальний секретар/підпис/О. ІльяшенкоДодаток
до рішення Національної ради
22.12.2016 № 2742ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави) добору програм для ретрансляції (пропозиції абонентам)
ТОВ «ІНТЕЛЕСІ», м. Первомайськ Миколаївської обл., у складі програмної послуги в
м. Первомайську Миколаївської обл. у межах території розташування багатоканальної телемережіПерелік програм універсальної програмної послуги (умови розповсюдження програм – у відкритому вигляді):


№ з/п


Канал прийому


Програма


1.


7


Національна телекомпанія України / ТОВ «ТРК «ЕРА»


2.


12


ТРК «Студія «1+1» у формі ТОВ


3.


29


ПрАТ «ТЕЛЕКАНАЛ «ІНТЕР»


4.


35


ТОВ «Міжнародна комерційна ТРК» (ICTV)


5.


51


ТОВ «ТРК «Експрес-інформ»


6.


37


ТОВ «Новий канал»


7.


43


ПрАТ «Міжнародний Медіа Центр-СТБ»


8.


48


ТОВ «ТРК «Україна»


9.


64


ТОВ «Телестудія «Служба інформації»


10.


41


ПрАТ «Телекомпанія «ТЕТ»


11.


53


ТОВ «Телеканал «Тоніс»


12.


9


Командитне товариство «Первомайський центр Телевізійного мовлення «Телеком-1» / НТКУ
Загальна кількість програм програмної послуги – 31, кількість вітчизняних програм – 31.
Начальник управління контролю та аналізу телерадіомовлення/підпис/Р. КіфлюкНачальник управління радіочастотного ресурсу та технічного контролю/підпис/Т. МироненкоНачальник управління ліцензування/підпис/Л. Запорожець