Про заяву ТОВ „КРАЙ-МЕДІА”, м. Полтава, щодо видачі ліцензії на мовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 369

Про заяву ТОВ „КРАЙ-МЕДІА”, м. Полтава, щодо видачі ліцензії на мовлення

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „КРАЙ-МЕДІА”, м. Полтава (юридична адреса: вул. Халтуріна, буд. 8, кв. 67,
м. Полтава, 36014; фактична адреса: вул. Шведська, буд. 2, м. Полтава, 36029; директор Ігор Юрійович Романов), про видачу ліцензії на мовлення в багатоканальній телемережі ТОВ „Полтавські телекомунікаційні системи”,
м. Полтава, керуючись статтями 23, 24, 27, 28, 31, 36, 39 Закону України „Про телебачення і радіомовлення” та статтями 18, 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „КРАЙ-МЕДІА”, м. Полтава, ліцензію на мовлення в багатоканальній телемережі ТОВ „Полтавські телекомунікаційні системи”, м. Полтава, зазначивши в ліцензії:
– вид мовлення – кабельне;
– територіальна категорія мовлення – місцеве;
– вихідні дані (логотип) – „Перший міський”;
– програмна концепція мовлення – згідно з додатком до рішення;
– періодичність, час, обсяги та сітка мовлення – 24 години на добу;
– адреса студії – вул. Шведська, буд. 2, м. Полтава;
– оператор телекомунікацій – ТОВ „Полтавські телекомунікаційні системи”, м. Полтава;
– канал мовлення – 27-й у багатоканальній телемережі ТОВ „Полтавські телекомунікаційні системи”, м. Полтава;
– ресурс багатоканальної телемережі – 1 канал;
– кількість домогосподарств – 100000;
– територія розповсюдження програм – м. Полтава та с. Розсошинці Полтавської обл., у межах території розташування багатоканальної телемережі ТОВ „Полтавські телекомунікаційні системи”, м. Полтава;
– місцезнаходження головної станції – вул. Нікітченка, буд. 9, м. Полтава;
– мова (мови), якою (якими) вестимуться передачі (%) – українська не менше 75 %;
– cтрок дії ліцензії – 10 років.
2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
3. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „КРАЙ-МЕДІА”, м. Полтава, ліцензію на мовлення.
4. Внести Товариство з обмеженою відповідальністю „КРАЙ-МЕДІА”, м. Полтава, до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, науково-технічного і частотного розвитку, контрольно-аналітичне та правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток