Про заяву ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 976

Про заяву ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., щодо видачі ліцензії провайдера програмної послуги

24.05.2011 м. Київ Протокол № 16

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл. (місцезнаходження юридичної особи: мікр-н Сонячний, буд. 18, м. Добропілля Донецької обл., 85000; директор Олександр Антонович Сніцар), про видачу ліцензії провайдера програмної послуги, керуючись статтями 23, 24, 31, 39, 40, 42, 47 Закону України “Про телебачення і радіомовлення” та статтями 14, 17, 18, 19 Закону України “Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення” і рішеннями Національної ради від 20.01.2010 № 2 та від 23.02.2011 № 360, Національна рада вирішила:
1. Видати Товариству з обмеженою відповідальністю „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., ліцензію провайдера програмної послуги, зазначивши:
– ресурс багатоканальної телемережі з використанням аналогової технології, який використовується для ретрансляції зазначених у додатку до рішення 74 програм – 72 канали;
– кількість домогосподарств на території розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – 27414;
– територія розташування (прийому) багатоканальної телемережі (розповсюдження програм) – м. Красноармійськ Донецької обл.;
– оператор телекомунікацій – Фізична особа – підприємець Сніцар Олександр Антонович, м. Добропілля Донецької обл.;
– місцезнаходження головної станції – мікр-н Шахтарський, 14/16, м. Красноармійськ Донецької обл.;
– строк дії ліцензії – 10 років.
2. Затвердити ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
3. Затвердити ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., загальну концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам), які передбачено надавати у складі програмної послуги, згідно з додатком до рішення.
4. Провайдер програмної послуги ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., зобов’язаний забезпечити всім абонентам можливість отримання програм універсальної програмної послуги окремим пакетом та включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.
5. Зобов’язати ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., протягом місяця з дати прийняття цього рішення надати до Національної ради копії оновлених договорів з ТОВ „Телерадіокомпанія „Погода ТБ”, м. Київ, та ТОВ „Ілоніт-ТВ”, м. Київ.
6. Фінансово-економічному управлінню, на підставі Методики розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги, нарахувати ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., ліцензійний збір за видачу (продовження) ліцензії провайдера програмної послуги, врахувати: територію розповсюдження програм – м. Красноармійськ Донецької обл.; кількість програм – 74, кількість вітчизняних програм – 44, коефіцієнт врахування територіальних особливостей розповсюдження програм (N=25), розмір мінімальної заробітної плати на момент прийняття рішення.
7. Після сплати ліцензійного збору видати ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., ліцензію провайдера програмної послуги.
8. Внести ТОВ „Краснет”, м. Добропілля Донецької обл., до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.
9. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, контрольно-аналітичне, науково-технічного і частотного розвитку та правового забезпечення.
10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Фартушного.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак

Додаток