Про заяву ТОВ міської телевізійної компанії „Лубни”, с. Засулля Полтавської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1141-м від 11.06.2003) - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Рішення номер 375

Про заяву ТОВ міської телевізійної компанії „Лубни”, с. Засулля Полтавської обл., щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР № 1141-м від 11.06.2003)

НР № 1141-м від 11.06.2003

02.03.2011 м. Київ Протокол № 8

Розглянувши заяву Товариства з обмеженою відповідальністю міської телевізійної компанії „Лубни”, с. Засулля Полтавської обл. (юридична адреса: Спасо-Преображенський монастир, с. Мгар, Лубенський район, Полтавська обл., 37536; фактична адреса: вул. Грушевського, 19, м. Лубни; директор Тарас Григорович Хало), про переоформлення ліцензії на мовлення НР № 1141-м від 11.06.2003 (ефірне телемовлення з використанням 6 ТВК у м. Лубнах, Р=0,1 кВт, загальний обсяг мовлення 2 години на добу у відрізках часу; мова: українська не менше 90%; територіальна категорія мовлення: місцеве) у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адрес, власників, директора, керуючись статтями 31 та 35 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, статтями 18 та 24 Закону України „Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення”, Національна рада вирішила:
1. Переоформити додатки 1, 2, 3, 4 (дата видачі додатків 28.07.2010) до ліцензії на мовлення НР № 1141-м від 11.06.2003 ТОВ міської телевізійної компанії „Лубни”, с. Засулля Полтавської обл., у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адрес, власників, директора.
2. Ліцензійний збір та плата за переоформлення ліцензій на мовлення та провайдерів програмної послуги нараховуються згідно Закону України № 2822 „Про внесення змін до статті 31 Закону України „Про телебачення і радіомовлення”, який набрав чинності 13 січня 2011 року. Закон передбачає, що Методику розрахунків розмірів ліцензійного збору за видачу або продовження строку дії ліцензій на мовлення, ліцензій провайдера програмної послуги, визначення розміру плати за переоформлення ліцензії та видачу дубліката ліцензії на мовлення, ліцензії провайдера програмної послуги (далі-Методика) затверджує Кабінет Міністрів України. Після офіційного оприлюднення (набрання чинності) постанови Кабінету Міністрів України про затвердження Методики Національна рада приймає окреме рішення, яким визначає розмір ліцензійного збору (плати за переоформлення).
3. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни, видати ТОВ міській телевізійній компанії „Лубни”, с. Засулля Полтавської обл., переоформлені додатки 1, 2, 3, 4 до ліцензії на мовлення НР № 1141-м від 11.06.2003.
4. При видачі переоформлених додатків 1, 2, 3, 4 до ліцензії на мовлення НР № 1141-м від 11.06.2003 ТОВ міської телевізійної компанії „Лубни”, с. Засулля Полтавської обл., додатки 1, 2, 3, 4 (дата видачі додатків 28.07.2010) вважаються недійсними та вилучаються.
5. Виконання цього рішення покласти на управління: ліцензування телерадіомовлення, фінансово-економічне, правового забезпечення.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови Національної ради Л. Мудрак.

Голова Національної ради /підпис/ В. Манжосов

Заступник голови Національної ради /підпис/ Л. Мудрак